Samenwerking De Groene Zaak met Climate-KIC

Zojuist tekende De Groene Zaak een samenwerkingsovereenkomst met Climate-KIC, tijdens het jaarcongres van De Groene Zaak in Den Haag. Wij gaan onze krachten bundelen om op Europese schaal Nederlandse business innovaties uit te rollen die direct bijdragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Met deze stap geven wij concreet en met impact invulling aan de doelstellingen van de klimaattop in Parijs. Door deze samenwerking met Climate-KIC kunnen Nederlandse innovaties van onze partners op een veel grotere schaal worden uitgerold en dus meer effect sorteren zowel in business als in klimaat opzicht. Klik hier voor het persbericht.