Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Energie en Mobiliteit

Energie en Mobiliteit

Als ondertekenaar van het Energieakkoord hecht De Groene Zaak aan een snelle transitie naar duurzame energie. De afspraken in het Energieakkoord zijn wat De Groene Zaak betreft het absolute minimum, zowel op het gebied van duurzame energieopwekking als energiebesparing. De meest recente rapportage over het Energieakkoord, de Nationale Energie Verkenning 2014, geeft daarom een zorgwekkend beeld. Reden voor De Groene Zaak om samen met enkele andere groene organisaties zwaar in te zetten op aanvullend beleid om de doelen toch te halen. Met name op het gebied van energiebesparing laten partners van De Groene Zaak ook zien dat het ook anders kan en dat de afspraken uit het Energieakkoord de ondergrens zijn van wat er mogelijk is.

RLI Energieadvies 2050

In het najaar publiceert Minister Kamp het ‘Energierapport’, met daarin zijn visie op de wissels die Nederland moet omzetten om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben. Kamp liet zich voor dit rapport adviseren door een speciale commissie van de Raadomgeving van Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), waarin De Groene Zaak directeur Marga Hoek zitting had. In haar rol heeft Marga zich hard gemaakt voor de prioriteiten van het duurzaam bedrijfsleven. Dit heeft onder andere geleid tot de oproep in het RLI-advies om innovatie bovenaan de politieke agenda te zetten, de reductiedoelen wettelijk vast te leggen en ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal is. Deze elementen zorgen voor een investeringsklimaat dat bedrijven in staat stelt om vol in te zetten op innovatieve producten en diensten, energiebesparing en CO2-reductie.

Mobiliteit

Partners van De Groene Zaak zetten zich in dat meer werknemers en burgers op een schonere manier van A naar B gaan. Door mobiliteit terug te dringen, te kiezen voor schonere transportvormen en brandstoffen te verschonen.

Samen met andere organisaties zijn wij nauw betrokken bij de Green Deal autodelen, die in 2015 is afgesloten. Deze green deal beoogt om in deelauto’s op de weg te hebben, waarvan een groot deel in de zakelijke markt.