partner worden?

Oproep aan alle duurzame ondernemingen in Nederland

Aan alle Nederlandse ondernemingen die onze kijk op duurzaam ondernemen herkennen en erkennen, vragen wij met klem om aansluiting bij De Groene Zaak te zoeken. De ambitie en drive om resultaten te boeken in de verduurzaming van uw onderneming volstaan. Klik hier voor de algemene informatie en hier voor de voorwaarden.

Partners van De Groene Zaak ervaren diverse voordelen van het lidmaatschap, zoals onder andere een groot netwerk van professionals, je stem wordt gehoord in Brussel en Den Haag, toegang tot wetenschappelijke kennis vanuit Het Groene Brein en deelname aan diverse bijeenkomsten en seminars. Lees hier wat je kan verwachten als je partner wordt van De Groene Zaak.

Criteria voor lidmaatschap

  • Aantoonbare ambitie om duurzaam te ondernemen, die zich concreet vertaalt in ondernemingsdoelstellingen en ondernemingsbeleid
  • CEO-betrokkenheid
  • Onderschrijven van de business principles van De Groene Zaak
  • Bereidheid om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van concrete voorstellen voor de overheid
  • Bereidheid om aan de overheid te presenteren voorstellen ook zelf te verwezenlijken
  • Bereidheid tot bijdragen contributie.

De jaarcontributie voor partners is gelieerd aan het omzetniveau van de onderneming.

 Staffel Contributie in euro’s x 1000 (excl BTW)
 1 mio  0,5
 1 mio – 5 mio  1
 5 mio – 20 mio  2,5
 20 mio – 60 mio  6,5
 60 mio – 250 mio  10
 250 mio – 500 mio  15
 500 mio +  30

Voor banken is het “total income”, gedefinieerd als de optelsom van de netto rentemarge (rentebaten minus rentelasten) en de andere inkomsten (provisies en andere vergoedingen), de vergelijking met de “omzet” van een niet-bank onderneming. Het zijn de inkomsten waaruit alle kosten moeten worden betaald.

Contactgegevens: 

De Groene Zaak