Business to business

innen de Business programmalijn van De Groene Zaak staat samenwerking en synergie tussen partners centraal. Partners van De Groene Zaak zijn koplopers in duurzaam ondernemerschap en daarmee ambassadeurs van de nieuwe economie. Waar mogelijk en functioneel maken ze hiervoor gebruik van elkaars expertise, kennis en competenties. Binnen een netwerk met een gedeelde doelstelling kunnen nieuwe businessconcepten relatief snel en efficiënt uitgetekend en geïmplementeerd worden. Dit leidt tot effectievere innovatie bij de partners, maar ook tot concrete business die zonder het netwerk van De Groene Zaak het daglicht nooit had gezien. Met behulp van unieke programma’s en krachtige relatietools maken onze partners samen de volgende stap naar de nieuwe economie. Maak contact en zoek samenwerkingen met andere partners middels onze Online Community, Business Breakthroughs, Workshop & Masterclasses en Match making service.