Business to business

Business Breakthroughs

In het programma Business Breakthroughs werken partners van De Groene Zaak aan doorbraken die leiden tot nieuwe duurzame business. Afhankelijk van de case wordt kennis ‘ingevlogen’ vanuit Het Groene Brein, (inter)nationale partners en netwerken. Het onbenutte potentieel van de business wordt direct omgezet in nieuwe kansen. Kortom: het programma leidt tot doorbraken die de nieuwe economie vandaag al zichtbaar maken.

Case Alliander (Locol)
Lokale vernieuwing komt steeds vaker vanuit de wijk of regio zelf. In nieuwe samenwerkingsverbanden, bedacht en gemaakt door mensen en organisaties. De kracht van lokale ideeën is gelijk haar zwakte. Lokaal is soms te klein. Binnen Locol (een Emerging Business Area van Alliander) noemen ze dit het ontbreken van ‘lokaalgrootte’. Lokaal zijn er bijvoorbeeld te weinig middelen voorhanden, of is de business case is niet rond te rekenen omdat het maar één locatie betreft. Op dit punt biedt Locol zich aan om de kracht van het lokale te behouden, maar tegelijkertijd grootte te bieden. Dit door bijvoorbeeld het organiseren van de juiste partijen, aansluiten van de benodigde kennis, organiseren van financiering en uiteindelijk het ontwikkelen en exploiteren van de concepten. Locol zoekt hiervoor best practice value cases waar door een succesvolle samenwerking tussen (lokale) partijen, onderbouwd door een werkbare business case, lokale vernieuwing is/wordt gerealiseerd. De Groene Zaak en Het Groene Brein ondersteunen Locol in deze zoektocht, door input vanuit wetenschappers, analyse en het destilleren van ‘lessons learned’.

Case Sociale Waardecreatie
Een coalitie van ambitieuze partijen, waaronder De Groene Zaak, Het Groene Brein, True Price, Vebego, EY, NS, KPMG, Primum en USG People, is de uitdaging aangegaan om serieuze stappen te maken in het inzichtelijk en meetbaar maken van sociale waardecreatie. Het betreft een wendbaar traject van circa 12 maanden, gericht op uitvoering van concrete casussen. Focus daarbij ligt niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar in de gehele keten. Cruciale vraagstelling is: welke thema’s vallen onder de paraplu van sociale waardecreatie en hoe maken we deze meetbaar? Vier casussen maken in dit traject flinke stappen in hun sociale impact meting. Daarnaast beoogt deze business breakthrough harmonisatie bij kennispartners in benadering, aannames, indicatoren, te behalen. De coalitie beoogt nadrukkelijk niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden, en zoekt aansluiting bij (inter)nationale initiatieven op dit thema, zoals het Social Capital Protocol’ van WBCSD.

Case Desso
Desso heeft de ambitie een doorbraak te realiseren in het verbeteren van de business case in upcycling van oude tapijttegels. Hierdoor ontstaat een nieuw businessmodel: van tapijtfabrikant naar tapijthandelaar en grondstoffenleverancier. Specifieke (technische) vragen worden hiervoor uitgezet bij wetenschappers van Het Groene Brein en hun internationale netwerk.

Case Vierdaagse Feesten – Nijmegen
Vierdaagsefeesten (VDF) is het grootste evenement van Nederland (en Europa), vrij toegankelijk en in de openbare ruimte, i.e. de gehele binnenstad van Nijmegen. De organisatie heeft zich ten doel gesteld flinke stappen te zetten op weg naar een integrale verduurzaming van dit evenement, dat tevens moet gaan dienen als permanent platform voor waardecreatie en impact op het vlak van sociale, economische en ecologische activa in de stad en omstreken. VDF beoogt een laboratorium te zijn voor innovaties en initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen. Hiertoe wordt een VDF ‘Value Cycle’ ontwikkeld; een nieuwe vorm van samenwerking tussen verschillende stakeholders (ondernemers, burgers, bezoekers en de gemeente). De Groene Zaak speelt een belangrijke rol in het opbouwen, ontwikkelen en aanjagen van deze VDF Value Cycle en zorgt zij er in samenwerking met VDF voor dat deze partijen ook daadwerkelijk ‘samen de taart groter maken’.

Case Rockwool
ROCKWOOL, wereldwijde leverancier van innovatieve producten en systemen op basis van steenwol, heeft voor de komende jaren flinke ambities op het gebied van duurzaamheid. Vorig jaar heeft het bedrijf aan de hand van de strategische ambitie van de ROCKWOOL Group en de behoeften van stakeholders haar strategische duurzame ambities in een eerste MVO-strategie verwerkt als duidelijke richtlijn voor alle ROCKWOOL-bedrijven in Roermond. In 2015 wil ROCKWOOL hier nog steviger op inzetten en haar MVO-strategie verder ontwikkelen. Om haar ambities te realiseren heeft ROCKWOOL het initiatief genomen een ‘External Review Committee’ samen te stellen, die haar MVO-strategie voedt en feedback levert op het rapport. Voor de totstandkoming hiervan heeft ROCKWOOL de kennis en expertise van De Groene Zaak ingeschakeld.

Start je eigen Business Breakthrough
Wil jij ook een doorbraak realiseren met je eigen organisatie en in samenwerkingen met andere partners binnen ons netwerk? Neem dan contact op met  en start je eigen Business Breakthoughs.