missie

Partners van De Groene Zaak stellen zich ten doel gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren.

Zij doen dit door onderling innovatieve businessmodellen te ontwikkelen, belemmeringen in wetgeving en beleid te adresseren en weg te nemen en door wetenschap en bedrijfsleven te verbinden. Dit vanuit de zakelijke én morele overtuiging dat zij hiermee het fundament bouwen voor een duurzaam bedrijfsleven en een leefbare wereld, voor de huidige én komende generaties.

Partners van De Groene Zaak stellen dat een volledig duurzaam businessmodel uiteindelijk het enige houdbare model is. Om die reden dient het marktaandeel van duurzame bedrijven zo snel mogelijk zo groot mogelijk te zijn. Zij onderkennen de enorme potentie van het Nederlandse, duurzame bedrijfsleven en zien een radicale verduurzaming van de eigen thuismarkt als de sterkste basis om de internationale economische positie van Nederland te versterken.

De partners delen de missie die De Groene Zaak uitdraagt. Dat bekrachtigen ze door de Business Principles van De Groene Zaak bij aanvang van hun lidmaatschap te ondertekenen. Deze principles zijn hun vertrekpunt voor duurzaam ondernemerschap. We creëren vandaag de economie van morgen.

De Groene Zaak kiest in het verlengde van haar missie voor drie primaire business lines: business, politics en science. Vanuit die drie programmalijnen wil De Groene Zaak het debat over de verduurzaming van de economie voeden en aanvoeren. Juist door in de praktijk – samen met haar partners – het potentieel van de nieuwe economie te laten zien. 

Vervolgkoers
In het Kompas Richting een Duurzame Economie is de vervolgkoers van De Groene Zaak voor de komende jaren uiteengezet. Samen met partners is er met een open blik naar de toekomst gekeken en een doordachte vervolgkoers op papier gezet. De koers is ons kompas en geeft ons richting. Zodat we met nog meer impact de verduurzaming van de economie versnellen.