Business to business

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s of ‘Global Goals’) zijn onderdeel van de UN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en vormen tot 2030 hèt internationale kader van duurzame ontwikkeling. Als De Groene Zaak vragen wij ons af hoe bedrijven de Sustainable Development Goals kunnen benutten om hun toegevoegde waarde zichtbaar te maken en te sturen op positieve impact?

Wij beschouwen de agenda als kans om de kracht van het bedrijfsleven in het realiseren van een toekomstbestendige wereld te laten zien. In onze publicatie Het Business Potentieel van de Sustainable Development Goals lichten we de doelen, de maatschappelijke waarde en de betekenis van de SDG’s toe voor bedrijven en geven we een eerste aanzet om met de SDG’s aan de slag te gaan.

Op deze pagina verzamelen we de komende periode initiatieven rond de SDG’s, relevante cases van bedrijven en links naar bruikbare instrumenten en interessante onderzoeken. Daarnaast verkennen we hoe we, samen met onze partners de doelen kunnen vertalen naar hun bedrijfsstrategie en relevante activiteiten. In het najaar van 2016 organiseren we een SDG bijeenkomst, dus houd onze agenda in de gaten.

Sustainable Development Goals_E_Final sizes

 


SDG Cases

Klik op het logo om de case te openen

Als iedereen kijkt hoe hij zich kan inzetten zijn de Sustainable Development Goals een prachtige kans om de wereld te verbeteren.

– Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development

Interfacelogo2015medRbrown

Het dashboard laat de meest relevante data voor humaniteit zien, gebaseerd op de 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s).

– Adjan Brouwer, Partner

Performance-boost-purposeplus-partner-bedrijfstraining

We believe that the 17 SDGs will have a very important impact on the purpose of many enterprises all over the world.

– Franc van den Berg, Partner

EY-logo-li

 

SDG info & documenten

Wat?

Wie?

Info

Link

Sustainable
Development
Agenda
UN Volledige tekst van de Agenda Agenda for Sustainable Development
SDG
Compass
GRI,
UN Global Compact,
WBCSD
Het Compass kan gebruikt worden om een beeld te vormen van de SDG’s, te bepalen welke belangrijk zijn en hierop activiteiten te organiseren, inclusief aandacht voor het meten van impact. Het is een online, open source hulpmiddel. De tool werkt met vijf stappen om de koers te bepalen afhankelijk van het startpunt op duurzaamheidsgebied: Begrijpen van de SDG’s; Prioriteren; Doelen vaststellen; Integratie en Rapportage en communicatie. SDG Compass
SDG Compass:
Business
perspectief
GRI,
UN Global Compact,
WBCSD
Als onderdeel van het Compass worden two pagers aangeboden als. Deze documenten geven per doel specifiekere informatie over de rol van business hierin, indicatoren en beschikbare tools. SDG Compass
Getting
started with
the SDGs
guide
Sustainable
Development
Solutions
Network
De publicatie geeft een beeld van wat er moet gebeuren om de SDG’s te implementeren en welke rol verschillende stakeholders (overheid, academia, NGO’s en bedrijfsleven daarin kunnen pakken. Ook wordt er informatie gegeven over het kiezen van indicatoren. Hier wordt een aantal principes en voorbeelden voor gegeven. Deze zijn niet specifiek op het bedrijfsleven geschreven en behoorlijk algemeen. Getting Started Guide
SDG Industry
Matrix
KPMG,
UN Global Compact
Dit is een serie van publicaties met voorbeelden en ideeën per sector voor corporate actie op de SDG’s, per doel. Sectoren zijn o.a. voeding, drank en consumentenproducten; financiële sector en transport SDG Industry Matrix
Communicatie
Toolkit
UN De UN heeft allerlei communicatiemiddelen en aanverwante zaken beschikbaar gesteld om de SDG’s bekendheid te geven, binnen je onderneming en via sociale media. Denk aan printbare posters, e-mail banners, een toegankelijke quiz om te bepalen welke doelen jij het meest interessant vindt, filmpjes en kant en klare lunchtalk formats. Communicatie Toolkit
Advies op
maat
Between Us,
PWC,
Adviesbureaus die helpen bij het vertalen van de doelen naar je bedrijfsstrategie en bepalen van materialiteit. Between Us
PWC
SDG
Indicatoren
UN Het internationaal monitoren van voortgang op de Goals moet gebeuren via een uitgebreide set van 230 indicatoren die in een breed stakeholderproces op VN niveau is ontwikkeld. Voor Nederland heeft het CBS deelgenomen. De indicatoren blijven in ontwikkeling. UN indicatoren

2030
 USCIB Business 2030 is opgezet als showcase voor de bijdragen van bedrijven aan duurzame ontwikkeling en specifiek de SDG’s in het verleden en in de toekomst. Business 2030
Impact2030 Coalitie van
bedrijven
Impact2030 is een business initiatief om vrijwilligerswerk door medewerkers van ondernemingen te bevorderen en zo de Global Goals te helpen realiseren. Impact2030
Bij de buren Belgisch
duurzaamheid
netwerk The Shift
The Shift publiceerde uitgebreide informatie over de SDGs en biedt leden de kans te laten zien dat ze zich committeren aan de Goals. Daarnaast organiseert The Shift Duurzaamheidscafés over de SDGs en wil tegen eind 2016 alle leden helpen om zich officieel te engageren voor een of meerdere van de zeventien doelstellingen. In september wordt een SDG voices bijeenkomst georganiseerd waar een aantal prominente Belgische persoonlijkheden worden voorgesteld die zich zullen inzetten om de UN Sustainable Development Goals actief te promoten en op lokaal niveau toe te passen. The Shift
Dialoog tussen VN en Business UN-Business Action Hub UN-Business Action Hub is een platform waar de Verenigde Naties en het bedrijfsleven in dialoog treden, informatie delen en acties ondernemen om de VN doelen en de Sustainable Development Goals te realiseren. UN-Business Action Hub 

Meer informatie over de SDGs

Wat?

Links

Algemene informatie UN Sustainable Development
UN Development Programme
UN Sustainable Development Knowledge Platform
Global Goals
Nieuws WBCSD briefing on SDGs – August 2016 edition
Global Goals nieuws
OneWorld (Overzicht van nieuws en initiatieven in Nederland)
Activiteiten vd Nederlandse overheid Lucas, P.L. et al. (2016), Sustainable Development Goals in Nederland. Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid 2030, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
Brief Lilianne Ploumen aan de Tweede Kamer
‘Ready for change? Global goals at home and abroad’, mei 2016
WBCSD & UN Global impact SDG Compass
Persbericht WBCSD, GRI en UN Global Compact, Sept 26th 2015, New York
Joining Forces for Business Action on Sustainable Development Goals
SDG hub
UN Global Compact (met oa de publicatie A global compact for sustainable development)
The United Nations Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016, Agenda 2030: A Window of Opportunity (June 2016)
Stand-van-zaken documenten Kroll, C. Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready?
The Millennium Development Goals Report 2015
De SDG’s en het MKB Kaleidos research, SMALL BUSINESS, GLOBAL IMPACT? Approaches of Dutch SMEs to the Sustainable Development Goals, Gabi Spitz, Ries Kamphof, & Lette Hogeling, Amsterdam, May 11, 2016
Wetenschap en SDG’s

Ook de wetenschap is actief op de SDG’s. In juni 2016 organiseerde de UvA (Maarten Bavinck) een grote conferentie met wetenschappers van verschillende disciplines om te spreken over de SDG’s.

NWO WOTRO werkt aan het mondialer maken van de Nationale Wetenschapsagenda en publiceerde de NWA-route Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling. Het document laat o.m. zien welke onderzoeksactiviteiten bij de verschillende wetenschappelijke centra in Nederland linken hebben met de SDG’s

 

pbapril2014Leaders from around the world have openly acknowledged that state actions alone will not be enough to deliver the
transformation that is inevitable, irreversible and irresistible. Business is now ideally positioned to become the implementation partner of choice for the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals

– Peter Bakker, President of the World Business Council for Sustainable Development