Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Duurzaam inkopen

Overheden kopen in op prijs, niet op duurzaamheid. Dat betekent dat duurzame koplopers in aanbestedingsprocessen in de praktijk geen streepje voor hebben. Het is aan de overheid die jaarlijks voor €60 miljard inkoopt om hierin verandering te brengen. Samen met de markt. De Groene Zaak is zeer actief om dit voor elkaar te krijgen. We publiceerden een quick scan, waarin te lezen is dat provincies en grote gemeenten regie, urgentie, monitoring en ondersteuning bij het Rijk missen om op het hoogste niveau duurzaam in te kopen. Het Rijk stelt weliswaar minimumcriteria op duurzaamheid, maar deze zijn vaak nietszeggend of verouderd. De overheid lijkt te weinig ambitie te hebben om hier iets aan te doen. Voor partners van De Groene Zaak en duurzame koploperbedrijven in het algemeen betekent dit dat hun innovatieve en duurzame producten en diensten door overheden te weinig ingekocht worden, waardoor koploperschap te weinig loont.

Daarom moet de politiek in actie komen. Ten behoeve van de vergadering in de Tweede Kamer op 5 februari 2015 hebben wij samen met de partijen VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL de handen ineen geslagen en een brief gestuurd. Na een stevige lobby en veel aandacht in de pers* was er vrijwel unanieme steun vanuit de Tweede Kamer voor onze oproep aan staatsecretaris Mansveld om samen met de markt een programma te ontwikkelen om duurzaam inkopen weer van de grond te krijgen. De brief die wij samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL aan de Kamer schreven werd veelvuldig genoemd en gesteund. Ook de Unie van Waterschappen gaf aan de brief van de 6 organisaties te steunen.

De staatssecretaris deed de toezegging om een Plan van Aanpak duurzaam inkopen te schrijven samen met De Groene Zaak, andere partijen uit het bedrijfsleven, VNG, IPO en UvW. Inmiddels is dit Plan van Aanpak verschenen. In basis is De Groene Zaak positief hierover. Ambitie op papier is echter onvoldoende. Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord inkopen pas een succes wanneer daadwerkelijk meer duurzamere producten en diensten worden ingekocht. De Groene Zaak heeft daarom ook met die partijen een reactie geschreven op het Plan van Aanpak.

 In de Media

 • – Gebrekkig overheidsplan voor duurzaam inkoopbeleid, artikel in FD (24-9-2015)
 • – Tweede Kamer onderschrijft noodzaak impuls duurzaam inkopen, artikel in FD (6-2-2015).
 • – Nederland verliest koppositie duurzaam inkopen, artikel in FD met interview De Groene Zaak (5-2-2015).
 • – Provincies en gemeenten halen 100 procent duurzaam inkopen niet, artikel op website Binnenlands bestuur met interview De Groene Zaak (3-2-2015).
 • – Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen, voorpagina artikel Trouw (30-1-2015).
 • – Overheden kiezen nog te weinig voor duurzaam inkopen, artikel op www.duurzaamgeproduceerd.nl (2-2-2015).
 • – Quick Scan duurzaam inkopen provincies en gemeenten, artikel op www.pianoo.nl (31-1-2015).
 • – Overheid koopt liever goedkoop dan duurzaam, artikel op oneworld.nl met interview De Groene Zaak (6-2-2015).
 • – Overheden doen veel te weinig aan duurzaam inkopen, persbericht VNO-NCW (30-1-2015).
 • – De Unie van Waterschappen laat weten de brief aan de Kamer van De Groene Zaak en anderen te steunen (30-1-2015).
 • – Artikel in Facility Management Magazine (2-2-2015).

Verder verschenen op veel andere websites artikelen, o.a. bij politieke partijen, energieoverheid.nlvroegevogels.nl, diverse milieu organisaties, salesonline.nlnu.nl etc. In Vrij Nederland komt in week 7 nog een column, op basis van een interview met De Groene Zaak.