Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Circulaire economie

Circulair ondernemen is één van de thema’s waar De Groene Zaak zich hard voor maakt, op nationaal en Europees niveau.

Onze lineaire economie maakt van eindige grondstoffen producten die eindigen als waardeloos afval. Grondstoffen raken op, ons milieu vervuilt en we zijn afhankelijk van andere landen voor essentiële materialen. Daarom moeten we de stap maken naar een circulaire economie waarin producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt, afval wordt geminimaliseerd en gerecycled.

Dit is niet alleen een groene kwestie. De circulaire economie schept kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkgelegenheid en maakt ons minder afhankelijk van import. In de circulaire economie worden meer producten geleased, worden producten gemaakt van gerecyclede grondstoffen of biomassa, en verminderen deelplatforms voor burgers en bedrijven overbodig en kostbaar bezit van materiaal.

De afgelopen periode produceerde De Groene Zaak handvatten voor de overheid in een circulaire economie, schreef een brieven aan Kamerleden over circulaire economie en luchtkwaliteit en aan eurocommissaris Timmermans over het pakket circulaire economie, publiceerde een Europees manifest en startte verschillende andere projecten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Klik hier voor de reactie van De Groene Zaak op de Publieke Consultatie over circulaire economie van de Europese Commissie. En dan zijn recent het rapport “Boosting Circular Design for a Circular Economy” en een artikel “Overheid als aanjager” in het Tijdschrift Milieu van maart 2016 verschenen.

Manifest “More prosperity, new jobs” (Read about the manifesto in English)

Op initiatief van De Groene Zaak heeft een internationale coalitie van organisaties uit het bedrijfsleven – vertegenwoordigers van duizenden bedrijven in Europa – in mei 2015 opgeroepen tot een versterkt pakket voor de circulaire economie. De stap naar een circulaire economie vraagt om meer politiek leiderschap en ambitieus beleid voor afvalpreventie.

Het manifest is gebaseerd op de obstakels die bedrijven tegenkomen bij circulair ondernemen en geeft een zakelijk perspectief op het nieuwe pakket voor circulaire economie. Circulaire bedrijvigheid kan in de hele EU wel twee miljoen nieuwe banen creëren, besparingen opleveren tot wel 600 miljoen euro en afvalproductie verminderen met honderden miljoenen tonnen. Klik hier voor het complete manifest. Klik hier voor een presentatie over het manifest. Nationaal en internationaal blijft De Groene Zaak samen met haar internationale partners pleiten voor een ambitieus EU-pakket. Zo pleitte Ecopreneur.eu tijdens het EU-congres “Unwrapping the Package” voor versterking van het Circulaire Economie Pakket.

De Groene Zaak heeft in samenwerking met Ethica het rapport “Boosting Circular Design for a Circular Economy” gepubliceerd.

Global Scan

Om overheden met de ambitie om een circulaire economie te bevorderen te helpen en te inspireren heeft De Groene Zaak in samenwerking met haar partners Accenture, EY, IMSA en Royal HaskoningDHV in februari 2015 een website gelanceerd: www.govsgocircular.com. Deze site bevat een groot aantal ‘best circular practices’ door overheden overal ter wereld. Met de lancering wil duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak Nederlandse en andere overheden wereldwijd stimuleren om de vruchten te plukken van circulariteit.

Govsgocircular

Samenwerkingsprojecten

De Groene Zaak werkt intensief samen met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren. Onder de vlag Nederland Circulair! hebben zeven partijen zich verzameld die hun krachten hebben gebundeld en zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie. MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, en Acceleratio hebben samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een nieuw programma opgezet dat zich richt op het verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Lees hier verder over de programma’s van Nederland Circulair.