Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Klimaat

Klimaatverandering heeft een effect op ons allemaal. Extreem weer, overstromingen, een bedreiging van de voedselveiligheid, waterschaarste en epidemieën zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van klimaatverandering. Ook ondernemers hebben, direct of indirect, last van klimaatverandering of zullen dat in de toekomst krijgen. De koplopers van De Groene Zaak wachten niet af en zijn actief met klimaatverandering bezig. Ze zorgen ervoor dat hun verdienmodel klimaatbestendig is en hun impact op het klimaat minimaal of zelfs positief is. Dit voorkomt niet alleen de negatieve gevolgen van klimaatverandering, maar is ook economisch gezien verstandig: het kost veel meer om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering dan het voorkomen van klimaatverandering.

Om ondernemers te helpen om hun business klimaatvriendelijk te maken moet er een gelijk speelveld komen waardoor het niet meer loont om broeikasgassen uit te stoten, bijvoorbeeld door middel van een goed functionerend emissiehandelsysteem (ETS) en herziening van het belastingstelsel. Ook zijn ambitieuze klimaatdoelen en goede internationale afspraken hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatdoelen

Er moeten ambitieuze, bindende klimaatdoelen worden vastgelegd op landelijk, Europees en mondiaal niveau. De Groene Zaak laat duidelijk de stem van koplopers uit de bedrijfswereld horen: door ambitieuze doelen te stellen wordt klimaatverandering tegengegaan en innovatie gestimuleerd, wat ook het concurrentievermogen van Nederland ten goede komt.

Klimaattop Parijs

Eind december vindt de internationale klimaattop in Parijs plaats. Dit is hét moment waarop wereldleiders bepalen hoe klimaatverandering wordt tegengegaan en het is dan ook van groot belang dat deze top een succesvolle uitkomst heeft. De Groene Zaak zet zich zowel op het nationale als het internationale podium in voor een succesvolle klimaattop door met zoveel mogelijk koplopers samen te werken en de politiek ervan te laten doordringen dat het bedrijfsleven óók een ambitieus mondiaal klimaatbeleid met bindende doelen.

Klimaatzaak

Op 24 juni deed de rechtbank in Den Haag een historische uitspraak inzake de Klimaatzaak, aangespannen door Urgenda en 900 bezorgde Nederlanders. Deze uitspraak verplicht De Nederlandse overheid de lat wat betreft het klimaatbeleid hoger te leggen zodat de CO2-uitstoot in 2020 tenminste met 25% is gereduceerd ten opzichte van 1990. In een open brief naar de Tweede Kamer verwelkomen koplopers uit het bedrijfsleven deze uitspraak van de rechter en nodigen de overheid uit snel aan de slag te gaan met het uitvoeren hiervan. Een ambitieus klimaatbeleid en het creëren van economische groei en banen gaan immers hand in hand.