Klimaattop Parijs 2015

cop21

Klimaattop Parijs 2015: een grote kans voor het bedrijfsleven!

De klimaattop in Parijs is ook voor het bedrijfsleven een belangrijke kans om de transitie naar een duurzame economie te versnellen, daarom is De Groene Zaak hier uiteraard bij. Klimaatverandering aanpakken is niet alleen nodig, het is ook slim. De financiële baten van het aanpakken van klimaatverandering zijn namelijk hoger dan de kosten. Lees hier ook de column over van Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak: COP21 Parijs: it’s the new economy, stupid! Lees hier de Engelse versie

In de zogenaamde Train to Paris van onze partners NS zal De Groene Zaak op 28 november namens het duurzame bedrijfsleven een krachtige oproep doen aan de Nederlandse onderhandelingsdelegatie om de hoge ambities waar te maken wat betreft de rol van Nederland op het wereldtoneel. Tegelijkertijd kan de Nederlandse overheid door in haar eigen duurzaamheidsbeleid voorop te lopen ervoor zorgen dat we als land niet alleen de door de rechter gestelde CO2-reductie van 25% in 2020 halen, maar ook dat onze economie sneller groeit. Hiervoor moet de overheid de ‘handrem eraf halen’ door beleidshobbels weg te nemen die ambitieuze bedrijven in de weg staan. In de publicatie Van de Handrem laten we op basis van 4 cases zien welke stappen de overheid morgen kan maken om te zorgen dat we niet meer het slechtste maar het beste jongetje van de klas worden. De Groene Zaak zal ook meerijden met De Groene Top Trein, waar we zullen meedenken en meepraten over oplossingen voor klimaatverandering.

Ook onze internationale partners zijn uiteraard actief op de klimaattop, de activiteiten van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) zijn hier te vinden en Climate-KIC, het Europese centrum voor klimaatinnovatie, is op een virtuele tour door Europa naar aanleiding van de klimaattop. Ook organiseren ze veel evenementen tijdens de klimaattop zelf.