Innovation Expo 2016

14 april 2016 Hele dag
Location Op en rond het IJ / Tolhuistuin

De Innovation Expo is zowel een grootschalige evenement als een netwerk van ruim 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en initiatiefrijke burgers. Samen werken zij aan de technologische doorbraken en innovaties die in de toekomst het verschil maken. Op het tweejaarlijkse evenement komt het netwerk samen en wordt zichtbaar waar we nu staan. Onder de noemer ‘Sustainable Urban Delta’ daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek of natuurvraagstukken.

In Nederland is sprake van één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moet Nederland inzetten op de agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die Nederland heeft opgebouwd en de innovaties die in Nederland ontwikkeld worden. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren worden ook nieuwe banen gecreëerd.

De Innovation Expo kan door iedereen bezocht worden. Kijk voor meer informatie op de website van de innovatie-estafette.