Conferentie Sturen op Integrale Waardecreatie

26 september 2016 2:30 pm - 6:00 pm
Location Nieuwspoort

In de aanloop naar een energieneutrale gebouwde omgeving zouden we ons moeten focussen op meer dan alleen energiebesparing waarbij de opbrengsten van de neveneffecten zoals veiligheid en gezondheid integraal worden meegenomen. De vraag is dan ook: wat is dé business case van een energieneutrale gebouwde omgeving voor de samenleving als geheel?

Dit is de centrale vraag tijdens de Conferentie ‘Sturen op integrale waardecreatie in de bouw- en vastgoedbranche’ op 26 september 2016 in Nieuwspoort, Den Haag. Deze middag lanceert ROCKWOOL het MVO verslag waarin zij kosten en baten breed in beeld hebben gebracht. RoyalHaskoningDHV, OVG Real Estate en Heijmans presenteren een businesscase waarin ze laten zien hoe zij positieve waarde creëren voor de samenleving als geheel.

Alle partijen samen presenteren een manifest waarin zij uiteenzetten wat zij van de politiek verwachten om hun positieve maatschappelijke impact verder te kunnen vergroten.

Meer informatie en verzoek tot deelname? Mail naar .