Business to science

Sustainability Focus

De Sustainability Focus is een korte maar krachtige workshop die een organisatie inzicht biedt in de belangrijkste duurzaamheidsvragen voor zijn situatie. Dit is bedoelt voor ondernemers die iets willen met duurzaamheid, maar eigenlijk nog geen goed beeld hebben waar de mogelijkheden liggen of welke vragen je kan stellen.

Hoe ziet deze workshop er uit? 
Een in-company, interactieve sessie van 90 – 120 minuten over het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf met een wetenschapper en projectmanager van HGB en/of DGZ. De sessie resulteert in een overzicht van materiële duurzaamheidsaspecten voor de bedrijfsvoering waar een innovatief, wetenschappelijk karakter in schuilt. HGB koppelt dit terug in een kort en krachtig rapport (twee à drie A4). Als er vragen voortvloeien die relevant zijn voor het netwerk zet HGB deze uit (propositie 1).

Voorbeeld
Voor een technisch installateur identificeerde Het Groene Brein dat interessante duurzaamheidsvragen niet zozeer lagen bij interne bedrijfsvoering, maar bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame businessmodellen rondom hun core business.

Het Groene Brein organiseert voor Partners van De Groene Zaak tegen een gereduceerd tarief een Sustainability Focus. Voor meer informatie mail naar .