Business to science

Science Scan

Organisaties mogen vrijblijvend een duurzaamheidsvraagstuk voorleggen aan het netwerk van topwetenschappers van Het Groene Brein die de laatste academische kennis ontsluiten

Hoe gaat dit in zijn werk?
Een organisatie legt een vraag voor aan Het Groene Brein. Doorgaans vindt er contact plaats om de vraag verder te specificeren. Het Groene Brein zet de vraag (gericht) uit in zijn netwerk van wetenschappers. Na een week is duidelijk welke wetenschappelijke informatie beschikbaar is of juist ontbreekt. Een projectmanager van Het Groene Brein presenteert de resultaten in minirapport. De output is een Minirapport (één à twee A4) met een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke informatie en eventuele kennisvragen.

Voorbeeld
Voor een producent van modulaire tapijtsystemen raadpleegde Het Groene Brein zijn netwerk van wetenschappers ter inventarisatie van de meest innovatieve recyclingmethodes.

Partners van De Groene Zaak mogen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van deze Science Scan. Voor meer informatie mail naar .