Business to science

Breinstorm

Tijdens een Breinstorm denken twee à drie wetenschappers mee over specifieke onderzoeksvragen van een organisatie. De Breinstorm is bij uitstek geschikt voor organisaties die al enige stappen hebben gezet op het terrein van duurzaamheid en nu tegen specifieke vraagstukken aanlopen waar niet direct een oplossing voor in de markt is, of die een interdisciplinaire samenwerking nodig hebben. Wetenschappers denken mee op de meest innovatieve en grensverleggende duurzaamheidsvragen. De frontlinie van wat wetenschap en bedrijfsleven verkend hebben. Samen ballen zij de spieren.

Hoe ziet een Breinstorm er uit?
In een in-company workshop (120 – 180 minuten, 5 – 10 aanwezigen) vertalen twee à drie wetenschappers de laatste academische inzichten naar onderzoeksvragen of een concreet handelingsperspectief voor organisaties. Dit kan variëren van een verwijzing naar een marktpartij tot de identificatie van onderzoeksvragen of een pilot om bestaande kennis te implementeren. De output van de Breinstorm is een workshop en een terugkoppeling met concreet handelingsperspectief voor ondernemers. De uitkomsten worden vertaald in een gecondenseerde terugkoppeling (two-pager), waarin vervolgstappen staan.

Voorbeeld
Voor een grote bank organiseerde Het Groene Brein een workshop rondom gedragsverandering bij duurzame transities. De resulterende adviezen worden geïmplementeerd.

Partners van De Groene Zaak mogen tegen een gereduceerd tarief een Breinstorm organiseren met Het Groene Brein. Voor meer informatie mail naar .