Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Energie en Mobiliteit

Energie en Mobiliteit

Als ondertekenaar van het Energieakkoord hecht De Groene Zaak aan een snelle transitie naar duurzame energie. De afspraken in het Energieakkoord zijn wat De Groene Zaak betreft het absolute minimum, zowel op het gebied van duurzame energieopwekking als energiebesparing. Reden voor De Groene Zaak om samen met enkele andere groene organisaties zwaar in te zetten op aanvullend beleid om de doelen toch te halen. Met name op het gebied van energiebesparing laten partners van De Groene Zaak ook zien dat het ook anders kan en dat de afspraken uit het Energieakkoord de ondergrens zijn van wat er mogelijk is.

Energieagenda

De Groene Zaak is nauw betrokken bij de Energieagenda en het voortraject hiervan. Zo neemt de directeur van De Groene Zaak, Marjolein Demmers, deel aan de klankbordgroep over de Energieagenda en organiseerden we in het kader van de Energiedialoog een bijeenkomst over de rol van fiscaliteit bij de energietransitie. Voor het Energierapport liet toenmalig minister Kamp liet zich voor dit rapport adviseren door een speciale commissie van de Raadomgeving van Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), waarin voormalig directeur Marga Hoek zitting had.

In de Energieagenda worden veel goede maatregelen aangekondigd, zoals de continuering van de subsidie voor hernieuwbare energie (SDE+), een verplichting van energiebesparing in de gebouwde omgeving, het afschaffen van de wettelijke gasaansluitplicht en een werkend emissiehandelsysteem. Toch is dit niet voldoende: de acties in de Energieagenda zijn nog niet genoeg om het doel van het klimaatakkoord van Parijs te halen en op bepaalde gebieden, zoals fiscaliteit, blijft het kabinet terughoudend in het maken van heldere, fundamentele keuzes.

Mobiliteit

Partners van De Groene Zaak zetten zich in dat meer werknemers en burgers op een schonere manier van A naar B gaan. Door mobiliteit terug te dringen, te kiezen voor schonere transportvormen en brandstoffen te verschonen.

Samen met andere organisaties zijn wij nauw betrokken bij de Green Deal Autodelen, die in 2015 is afgesloten. Deze green deal beoogt om in 2018 100.000 deelauto’s op de weg te hebben, waarvan een groot deel in de zakelijke markt. Inmiddels is er vanuit deze Green Deal een website gelanceerd, autodelen.info, met veel informatie en nieuws rondom autodelen.

Lees verder