Business to politics

Partners van De Groene Zaak streven naar een snelle verduurzaming van onze economie. Een economie die draait op hernieuwbare grondstoffen en energie, een economie die de economische activa gebruikt, niet verbruikt.

ga naar politics...

Business to business

Partners van De Groene Zaak zijn koplopers in duurzaam ondernemerschap en daarmee ambassadeurs van de nieuwe economie. Ze banen nieuwe paden en bouwen al vandaag aan de economie van morgen.

ga naar business...

Business to science

Partners van De Groene Zaak gebruiken de kennis en ontwikkelcapaciteiten van front edge wetenschappers op het snijvlak van business en duurzaamheid.

ga naar science...