Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

De partners van De Groene Zaak streven naar een snelle verduurzaming van de Nederlandse economie. De overheid kan daar een belangrijke rol in spelen. Daarom voert De Groene Zaak een actieve lobby voor een ondernemingsklimaat waarin duurzame koplopers de norm bepalen. Hierin bieden onze partners constante inspiratie: als kritisch klankbord en met inspirerende voorbeelden die ons verhaal versterken.

We maken ons hard voor transities die al onze partners raken, zoals een duurzaam belastingstelsel, stevige ambitie in klimaatbeleid en de circulaire economie, en een overheid die leidend is in duurzaam inkopen en aanbesteden.


De duurzame economie centraal in het regeerakkoord 2017-2021

De Groene Zaak lobbyt voor een centrale plek van de duurzame economie in het regeerakkoord 2017-2021. De beslissingen die een volgend kabinet neemt zijn in de ogen van de ondernemers die De Groene Zaak vertegenwoordigd namelijk cruciaal voor het lange termijn verdienvermogen van Nederland. In juni 2016 hebben we het regeerperspectief ‘A Trillion-dollar Business Case – Duurzame economie het hart van het regeerakkoord 2017-2021’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Hierin staan vier cruciale pijlers om de transitie naar een duurzame economie aan te jagen. Lees hier verder over het regeerperspectief.

In aanloop naar de verkiezingen organiseerde De Groene Zaak onder andere een verkiezingsdebat, leverde De Groene Zaak input aan de verkieizngsprogrammacommissies en publiceerde een kieswijzer duurzame economie.


Wil je meedenken of een bijdrage leveren aan de lobby van De Groene Zaak? Neem contact op met Suzanne Elias (suzanne.elias@degroenezaak.com) voor meer informatie.