Business to politics

Duurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
Kijk verder dan prijs
Duurzaam Inkopen
Energie en Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Vaart achter Energieakkoord
Energie en Mobiliteit
Circulaire Economie
Circulaire Economie
Afval bestaat niet
Circulaire Economie
Belastingen
Belastingen
Beloon koploperschap
Belastingen
Klimaat
Klimaat
Einde aan fossiel
Klimaat

Circulaire economie

Circulair ondernemen is één van de thema’s waar De Groene Zaak zich hard voor maakt, op nationaal en Europees niveau.

Onze lineaire economie maakt van eindige grondstoffen producten die eindigen als waardeloos afval. Grondstoffen raken op, ons milieu vervuilt en we zijn afhankelijk van andere landen voor essentiële materialen. Daarom moeten we de stap maken naar een circulaire economie waarin producten en grondstoffen maximaal worden hergebruikt, afval wordt geminimaliseerd en gerecycled.

Dit is niet alleen een groene kwestie. De circulaire economie schept kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe werkgelegenheid en maakt ons minder afhankelijk van import. In de circulaire economie worden meer producten geleased, worden producten gemaakt van gerecyclede grondstoffen of biomassa, en verminderen deelplatforms voor burgers en bedrijven overbodig en kostbaar bezit van materiaal.

Grondstoffenakkoord en transitieagenda’s

De Groene Zaak is verheugd dat het Grondstoffenakkoord tot stand is gekomen. Dit Grondstoffenakkoord is het startpunt voor de vijf transitieagenda’s met als doel de Nederlandse circulaire economie te realiseren. De Groene Zaak hoopt op een snelle en ambitieuze invulling en uitvoering van de transitieagenda’s door alle betrokken partijen. Belangrijk is om vaart te maken en al in 2017 maatregelen te treffen om de circulaire economie op een hoger plan te zetten. Pas als de leden van De Groene Zaak, circulaire koplopers, iets merken van het nieuwe beleid beschouwen wij deze transitieagenda’s als een succes.

Om de transitieagenda’s tot een succes te maken zijn een aantal zaken nodig die niet in het Grondstoffenakkoord staan. Allereerst zijn de juiste fiscale prikkels nodig. De belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen is essentieel voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Het belastingstelsel heeft helaas geen plek in het Grondstoffenakkoord. De Groene Zaak dringt er op aan dat fiscaliteit wel een plek krijgt in de transitieagenda’s. De studie die de SER op dit moment doet naar fiscale en financiële prikkels die de circulaire economie stimuleren kan hierbij als leidraad dienen, maar ook andere reeds verschenen rapporten.Naast hervorming van het belastingstelsel zijn ook andere thema’s zoals producentenverantwoordelijkheid, circulair inkopen en innovatie van groot belang. Deze onderwerpen moeten ook onderdeel zijn van de transitieagenda’s.

Wat in het Grondstoffenakkoord mist, is een speciale rol voor circulaire koplopende bedrijven. Het is belangrijk deze bedrijven, veelal MKB’ers, goed bij de transitieagenda’s te betrekken. Een belangrijke indicator van de transitieagenda’s is de vraag of circulaire koplopende bedrijven daadwerkelijk baat hebben bij de acties die hieruit voortkomen. Worden zij geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe circulaire verdienmodellen? Om het ontbreken van een speciale rol voor circulaire koplopende bedrijven op te vullen zal De Groene Zaak een koplopersoverleg organiseren waarin we hen om input vragen en via hen kunnen peilen of de transitieagenda’s daadwerkelijk van de grond komen.

Manifest “More prosperity, new jobs” (Read about the manifesto in English)

Op initiatief van De Groene Zaak heeft een internationale coalitie van organisaties uit het bedrijfsleven – vertegenwoordigers van duizenden bedrijven in Europa – in mei 2015 opgeroepen tot een versterkt pakket voor de circulaire economie. De stap naar een circulaire economie vraagt om meer politiek leiderschap en ambitieus beleid voor afvalpreventie.

Het manifest is gebaseerd op de obstakels die bedrijven tegenkomen bij circulair ondernemen en geeft een zakelijk perspectief op het nieuwe pakket voor circulaire economie. Circulaire bedrijvigheid kan in de hele EU wel twee miljoen nieuwe banen creëren, besparingen opleveren tot wel 600 miljoen euro en afvalproductie verminderen met honderden miljoenen tonnen. Klik hier voor het complete manifest. Klik hier voor een presentatie over het manifest. Nationaal en internationaal blijft De Groene Zaak samen met haar internationale partners pleiten voor een ambitieus EU-pakket. Zo pleitte Ecopreneur.eu tijdens het EU-congres “Unwrapping the Package” voor versterking van het Circulaire Economie Pakket.

De Groene Zaak heeft in samenwerking met Ethica het rapport “Boosting Circular Design for a Circular Economy” gepubliceerd.

Global Scan

Om overheden met de ambitie om een circulaire economie te bevorderen te helpen en te inspireren heeft De Groene Zaak in samenwerking met haar partners Accenture, EY, IMSA en Royal HaskoningDHV in februari 2015 een website gelanceerd: www.govsgocircular.com. Deze site bevat een groot aantal ‘best circular practices’ door overheden overal ter wereld. Met de lancering wil duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak Nederlandse en andere overheden wereldwijd stimuleren om de vruchten te plukken van circulariteit.

Govsgocircular

Samenwerkingsprojecten

De Groene Zaak werkt intensief samen met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren. Onder de vlag Nederland Circulair! hebben zeven partijen zich verzameld die hun krachten hebben gebundeld en zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie. MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, en Acceleratio hebben samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een nieuw programma opgezet dat zich richt op het verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Lees hier verder over de programma’s van Nederland Circulair.

Lees verder