Business to business

Workshops & Masterclasses

De kennisontwikkeling bij ondernemers van De Groene Zaak en Het Groene Brein gaat snel. Het is van belang om deze kennis en inzichten met elkaar te delen, van elkaar te leren en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Dit doen we onder andere door het organiseren van diverse werkgroepen en masterclasses. We onderscheiden drie type activiteiten; Business Masterclasses, Business Builders en Business Reviews.

Business Masterclasses – in een masterclass neemt een partner of een groep partners het initiatief om nieuw ontwikkelde expertise en ervaring te delen met andere ondernemers. Op deze manier kunnen partners andere partners inspireren en informeren. We organiseren masterclasses onder andere over de volgende onderwerpen: Persoonlijk leiderschap, Sustainable Development Goals, Biomimicry, Fiscaliteit, Nieuwe Business Modellen, Tools voor impact op Natuurlijk Kapitaal, Sociale Waardecreatie en Circulaire economie.

Business Builders – Business Builder bijeenkomsten zijn echt werkgroepen op een specifieke thema’s en transities. Op verschillende thema’s en voor diverse sectoren organiseren we Business Builders. Zo zijn we in 2016 al gestart met twee Business Builders voor Energie en Circulaire Economie. Tijdens de Business Builder delen partners hun activiteiten en ambities met als doel om partners met elkaar in contact te brengen en kennis uit te wisselen. Door een actieve workshop methode presenteren partners zich aan elkaar en wordt inzichtelijk wat ze nodig hebben om hun duurzame business verder te ontwikkelen. Daarbij behandelen we ook de relevante politics gerelateerde onderwerpen en vragen we partners wat zij nodig hebben van de politiek. Partners kunnen aan meerdere Business Builders deelnemer en zelf ook een Business Builder starten.

Business Reviews (Peer Review/ Expert Review) – Bij een Business Review kijken partners bij elkaar in de keuken en denken constructief kritisch mee over de business impact die de andere partner voor ogen heeft. Dit kan door het lezen en feedback geven op het duurzaamheidsbeleid of -verslag. Dit kan ook in de vorm bij een stakeholderbijeenkomst of door bijvoorbeeld het bezoeken van een pilotproject. Partners kunnen ervoor kiezen één partner te laten meekijken of meerdere, wetenschappers te laten reviewen of een combinatie hiervan. Een review door mede-collega’s en wetenschappers kan zorgen voor echte eyeopeners en daardoor voor een nog scherper en ambitieuzer beleid.

Op de agenda van onze website staan alle komende Business Builders & Masterclasses. Interesse om samen met De Groene Zaak een inspirerende bijeenkomst te organiseren of deel te nemen aan een Business Review? Stuur een mail naar ise.van.den.hoogen@degroenezaak.com.