Business to business

Business Breakthroughs programma’s

In de Business Breakthrough programma’s werken partners van De Groene Zaak aan doorbraken die leiden tot nieuwe duurzame business. Afhankelijk van de case wordt kennis ‘ingevlogen’ vanuit Het Groene Brein, (inter)nationale partners en netwerken. Het onbenutte potentieel van de business wordt direct omgezet in nieuwe kansen. Kortom: het programma leidt tot doorbraken die de nieuwe economie vandaag al zichtbaar maken. Business Breakthrough programma’s organiseren wij momenteel rondom de volgende thema’s:

Sociale Waarde Creatie – Dit programma biedt partners de gelegenheid om heel concreet te maken (voor een specifieke business case) hoe de sociale/integrale waarde kan worden uitgedrukt, ten behoeve van een bredere onderbouwing van keuzes en besluitvorming. Dit programma hebben wij twee maal eerder gedraaid met organisaties als NS, Vebego, Primum en Alliander, zie hier de resultaten van traject 1, en hier van traject 2.

Sustainable Development Goals – Doel van dit programma is om te verkennen hoe ondernemers de SDG’s kunnen gebruiken als kompas, referentiekader en meetinstrument (KPI’s) voor het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. Aangezien de SDG’s internationaal zijn overeengekomen als de leidende werelddoelen voor 2030, biedt het een universeel kader om de meerwaarde van duurzaam ondernemen inzichtelijk te maken en te vergroten. In een serie van bijeenkomsten gaan partners aan de slag om de verbinding te leggen tussen de doelen en hun onderneming en de SDG’s te integreren in beleid (doelen), besluitvorming en rapportage. Zie de agenda voor de eerste serie bijeenkomsten.

Biomimicry –  Biomimicry gaat over het leren van natuurlijke modellen, systemen en strategieën en het vertalen naar praktische toepassingen voor innovatie. Binnen dit kader bieden we in 2017 in samenwerking met BiomimicryNL weer een traject aan waarin we met een coalitie van bedrijven de biomimicry methode ( toepassen op specifieke cases. Hierbij schakelen we als experts ecologen van Wageningen Universiteit in. In 2016 hebben wij dit programma gedraaid met deelnemers Waterschap Valei & Veluwe en Alliander, zie hier de resultaten.

Natuurlijk Kapitaal – Dit programma is geïnitieerd door partners die deelnamen aan het EZ- programma “Platform BEE” (Biodiversity). Doel is om de kennis en beschikbare ‘tools’ voor het bepalen van impact op Natuurlijk Kapitaal in de praktijk toe te passen en daar ervaring mee op te doen. Partners maken met hulp van experts hun afhankelijkheid van, en impact op natuurlijk kapitaal concreet, delen ervaringen en stellen acties vast ter verbetering. Beoogde samenwerking: MVO Nederland en HGB. De eerste Kick-Off meeting Natuurlijk Kapitaal vindt plaats in april, zie onze agenda.

REDD+ (United Nations mechanism for Reducing Carbon Emissions from Deforestation and forest Degradation). Dit programma is door een aantal partners die deelnamen aan het EZ-programma (RBI) ingebracht. Gezien de enorme urgentie voor behoud en herstel van bossen en biodiversiteit, en de kansen die REDD+ daarin biedt, gaan we samen dit mechanisme verder inzetten en promoten.

Een aantal partners hebben hier al concreet ervaring mee opgedaan en delen dit met anderen. We werken samen met een deskundige partner (Althelia/Ecosphere+) en schakelen een coördinator in.

Wil je mee doen aan een of meerdere van bovengenoemde programma’s? Dat kan! Stuur een email naar ise.van.den.hoogen@degroenezaak.com om je interesse kenbaar te maken.

Wil je zelf een Business Breakthrough programma opstarten rondom een thema die wij nog niet genoemd hebben, dat kan uiteraard ook, mail of bel ons!