GovsGoCircular – Global Scan Best Practices

Overheden met de ambitie om een circulaire economie te bevorderen, kunnen terecht op een nieuwe website: www.govsgocircular.com. Deze site bevat een groot aantal ‘best circular practices’ door overheden overal ter wereld. Met de lancering wil duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak Nederlandse, maar ook andere overheden in Europa en de rest van de wereld stimuleren sneller de vruchten te plukken van meer circulariteit, waaronder een afname van de importafhankelijkheid, minder afval, een sterke innovatie-impuls en naar verwachting duizenden nieuwe banen.