Duurzame inkoop: Gemeenten Lansingerland en Zoetermeer maken duurzame verwerking en transport van afval onderdeel van aanbesteding

 Het criterium prijs is samengesteld uit drie componenten: verwerkingskosten inclusief eventueel transport van overslaglocatie naar verwerkingsinrichting (per ton), overslagkosten (per ton) en transportkosten tot de verwerkings- dan wel overslaglocatie (met een maximum van 45 km (Lansingerland) of 25 km (Zoetermeer). Alle kosten worden opgeteld op basis van het aantal ton per jaar en vervolgens teruggerekend naar prijs per ton. Dit is de inschrijfprijs per ton.

De inschrijver met de laagste inschrijfprijs per ton krijgt het maximale aantal punten (70) toegekend. Voor de overige inschrijvers geldt dat elk procent dat de geboden prijs hoger is dan de laagste prijs, 1 punt minder oplevert.

In totaal kunnen voor duurzaamheid 30 punten worden gescoord, waarvan maximaal 25 punten kunnen worden verdiend met de verwerkingsmethode en 5 punten voor transport van overslaglocatie naar verwerkingslocatie.

Best practise

De beoordeling van de verwerkingsmethode is gebaseerd op het rendement (de zogeheten R1-waarde). De berekening daarvan is gebaseerd op een handleiding van de Europese Commissie waaraan Nederland zich heeft geconformeerd. Het is daarmee de enige en aangewezen indicator waarop aanbestedende diensten zich kunnen baseren voor wat betreft efficiency van een installatie.

Door het hanteren van de R1-waarde (of meer in algemene zin verwerkingsrendementen) in aanbestedingen zullen leveranciers genegen zijn verwerkingstechnieken te gaan verduurzamen. Het is daarmee van belang om de ‘best practice’ inzake de berekening van deze rendementen toe te passen, ook al is daar enige discussie over. Het verwerkingsrendement is namelijk van veel groter belang dan het (CO2-)rendement dat op transport te behalen is.

Het resultaat

Het resultaat van de aanbesteding is een gegarandeerd rendement voor verwerking van restafval van 0,76 tot 0,81 (afhankelijk van het perceel) ten opzichte van een minimaal vereist rendement van 0,6. Voorts heeft de aanbesteding bijgedragen aan de voortgaande discussie in de branche over de (te verbeteren) rekenmethode.