Duurzame inkoop: Cure afvalbeheer besteedt nieuwe zijladers duurzaam aan

Cure afvalbeheer zamelt samen met partner Van Gansewinkel huishoudelijk afval in voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Conform het MVO-beleid van de participerende gemeenten gebeurt dit op een zo duurzaam mogelijke manier. Toen Cure in 2012 een deel van haar wagenpark moest vervangen, ging de voorkeur uit naar de aanschaf van zo duurzaam mogelijke zijladers. De Groene Zaak-partner De Jonge Milieu Advies baseerde de aanbesteding daarom in belangrijke mate op de total cost of ownership (TCO).

Op advies van De Jonge Milieu Advies koos Cure ervoor niet alleen de aanschaf, maar ook het onderhoud aan te besteden. Als extra eis werd opgenomen dat dit onderhoud moest plaats vinden op een locatie die zo dicht mogelijk bij Cure lag.

De gunning vond plaats op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, met inachtneming van drie gunningcriteria:
– TCO (prijs, onderhoud, totale exploitatiekosten, restwaarde) (83 punten);

– (extra) nuttig laadvermogen (4 punten);

– garantie, service en aftersales (13 punten).

Circulair inkopen

De leveranciers werd gevraagd de TOC te bepalen op een all-in onderhoudscontract per voertuig, inclusief terugname na acht jaar gebruik. Hierdoor werden zij gedwongen na te denken over het meest interessante voertuig voor Cure: ze moesten immers zelf het onderhoud financieren en ook de voertuigen tegen de overeengekomen restwaarde weer terugnemen. Deze aanpak is daarmee ook een voorbeeld van circulair inkopen.

Daarnaast konden inschrijvers slechts kiezen uit bewezen typen duurzame (vracht)voertuigen, te weten Bio-CNG, Dual Fuel of Bio-CNG-Hybride. De brandstofkosten wogen mee in het gunningscriterium ‘totale exploitatiekosten’. Voor de bepaling van de brandstofkosten werd gebruik gemaakt van de keuze van de leverancier én de door Cure verwachte kilometers per jaar, af te leggen voor afvalinzameling in de steden (laag toerental, veel optrekken en stilstaan). De formules hiervoor (rekenmethode brandstofverbruik en kostenbepaling daaruit) werden in het bestek transparant gemaakt.

Voor huisvuilinzameling is een zo hoog mogelijk nuttig laadvermogen wenselijk. Met een hoger nuttig laadvermogen konden inschrijvers extra punten verdienen.

Ten aanzien van garantie, sales en afterservice werd vooral gelet op het onderhoud van chassis en opbouw van de zijlader dichtbij, bij voorkeur op de eigen locatie.

Resultaat

Cure heeft met deze aanbesteding de beschikking gekregen over Bio-CNG zijladers met een 7-12% lagere TCO per voertuig in vergelijking met de andere inschrijvers. Het onderhoud vindt plaats nabij de eigen locatie van Cure voor zowel chassis als opbouw.