Opinieartikel in FD over belastingstelsel

CtQ6O3GWAAA15ex

Vandaag is in Het Financieele Dagblad een opinieartikel van Marjolein Demmers verschenen over het belastingstelsel! Hierin pleit zij voor een belastingverschuiving waarbij de arbeidslasten omlaag gaan en de belastingdruk op grondstoffen toeneemt, dit jaagt namelijk de duurzame economie aan en is een stimulans voor slimme businessmodellen, die op basis van nieuwe technologie de vermijding van grondstofverlies en energieverspilling koppelen aan winstgevende verdienmodellen.

Klik hier voor het opinieartikel.