Business Builder Circulaire Economie

13 december 2016 2:00 pm - 5:00 pm
Location Circular Expo

De Business Builder Circulaire Economie is voor alle ondernemers die bezig zijn met circulair ondernemen, zowel voor ondernemers waar CE verankerd zit in de kern van de bedrijfsvoering als voor ondernemers die meer willen doen met de circulaire economie en hier kansen in zien. We ontdekken gezamenlijk hoe we onze circulaire ambities kunnen verwezenlijken! We willen dit graag vanuit twee invalshoeken benaderen tijdens deze meeting; business en politics.

Politics: Graag bespreken we met alle aanwezigen onder andere het grondstoffenakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. In het Rijksbrede Programma staat hoe het kabinet Nederland 100% circulair wil maken in 2050, belangrijk om te bespreken! In het grondstoffenakkoord worden afspraken gemaakt over de circulaire economie. De Groene Zaak spreekt hier actief over mee en we horen graag jullie input. Wat hebben circulaire ondernemers van de overheid nodig wat nog niet gebeurt? Dit is waardevolle input voor het verkiezingsdebat dat we organiseren in februari met Pakhuis de Zwijger.

Business: Als tweede onderdeel van deze bijeenkomst horen we graag welke successen er bij jullie al geboekt zijn en onderzoeken we welke nieuwe kansen we zien op het gebied van circulaire economie. Wat heb je nodig en wie kan je verder helpen in je transitie? Door dit van iedere deelnemer inzichtelijk te maken krijgen we goed in beeld welke leden elkaar kunnen voorzien van kennis en ervaring. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingen die van te voren niet te voorspellen waren.

Heb je zelf specifieke vragen of thema’s die je aan bod wilt laten komen tijdens dit open gesprek, laat het ons even weten! Het is de bedoeling dat het een interactieve meeting wordt waarin we vooral de deelnemers aan het woord laten.

Aanmelden kan door een email te sturen naar . We zien je graag 13 december bij de Circular Expo in Hoofddorp!