Mijn Groene App

Mijn Groene App zet de bewoner weer aan de knoppen

Best aardig, zo’n duurzaam appje hier en daar. Maar zet het nu ook echt zoden aan de dijk? Dat lijdt geen twijfel. SamenGroen bewijst de kracht van applicaties voor de verduurzaming van de economie. Voor de gemeente Teylingen ontwikkelde het bedrijf Mijn Groene App, een prikkelende tool die bewoners in staat stelt individuele energieverbruik in kaart te brengen.

Wat laat deze case zien?
– Het betrekken van de klant bij de value cycle
– Gebruik van interacterende trends (mobiele revolutie) om tot verduurzaming te komen
– Verlengen van de businesscase, lange termijn investering in de woning
– Verbreden van de businesscase, bundelen duurzame leveranciers

De gemeente Teylingen, bestaande uit Sassenheim, Voorhout en Warmond, wil werk maken van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In dat kader nam de gemeente SamenGroen vorig jaar arm om een pilot van de grond te trekken. Doelstelling: de verduurzaming van enkele honderden woningen in de Kagerbuurt in Sassenheim.

SamenGroen ontwikkelde hiervoor een wijkgerichte aanpak die – uniek in Nederland – zich niet alleen richt op de woning en de installaties, maar ook inzoomt op het persoonlijk energieverbruik van de bewoners. De participatiebereidheid van de bewoners was met zestig procent echter dermate hoog, dat de aanpak te tijdrovend uitpakte en niet haalbaar bleek. Het moest anders: effectiever, gemakkelijker en doelgerichter. Vanuit die wetenschap ontwikkelde SamenGroen een zeer gebruiksvriendelijke applicatie: Mijn Groene App.

Achter de knoppen
Mijn Groene App stelt de bewoners bijna spelenderwijs in staat de (energetische) status quo van de woning en de bijhorende installaties in kaart te brengen. Daarnaast geeft de tool inzicht in het persoonlijk energieverbruik. Dit inzicht alleen leidt vaak al tot aanzienlijke besparingen, maar wie dat wil gebruikt Mijn Groene App ook als besparingscoach. Hierbij houdt de tool uiteraard ook in de gaten of gewenste besparing daadwerkelijk wordt bereikt.

Door deze integrale functionaliteit resulteert Mijn Groene App in veel meer dan besparing alleen. Ze vergroot het bewustzijn van de gebruikers; met Mijn Groene App zit elke bewoner weer achter de knoppen van z’n energiehuishouding! Omdat de app energiebesparende maatregelen direct koppelt aan potentiële leveranciers en duurzame materialen, draagt Mijn Groene App bovendien indirect bij aan een gezond binnenshuis leefklimaat en waardebehoud van de woning.

Data
Woningcorporaties of beleggingsfondsen kunnen Mijn Groene App naar believen uitbreiden en toesnijden op de eindgebruiker. Bijvoorbeeld door de specificaties van woningen vooraf te programmeren en de applicatie zo nog gebruiksvriendelijker te maken. Omgekeerd kan een fabrikant van warmtepompen bepaalde producteigenschappen exporteren naar de app. Zijn relaties kunnen vervolgens inloggen voor een duidelijk en toegesneden overzicht van de mogelijke energiebesparing. De fabrikant komt hiermee direct in contact met zijn doelgroep.

SamenGroen werkt inmiddels samen met meerdere woningcorporaties, koplopende fabrikanten, kleine en grote bouwbedrijven en installateurs. Deze combinatie maakt – mede dankzij de doorontwikkeling van het energiemanagementsysteem – de volgende stap mogelijk: de volledig energieneutrale woning. Het is tijd voor een nul op de meter!