Nieuw bestek ROCKWOOL

Aan wooncomfort, duurzaamheid of veiligheid zijn we vandaag de dag nog niet echt gewend een prijskaartje te hangen. Gevolg is dat bedrijven die excelleren op die vlakken, vaak niet op waarde worden geschat. Een probleem voor koplopers dat waarde creatie voor eindgebruikers in de weg staat. Het Nieuwe Bestek is een benadering die een einde maakt aan die scheve metriek.

Wat laat deze businesscase zien?

Een integrale en transparante benadering van kosten en opbrengsten vertelt het eerlijke verhaal. Die legt de vinger op de zere plek, maar opent ook totaal nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie. Op de korte, en op de lange termijn.

In de nieuwe economie is prijs slechts een van de parameters die bij inkoopprocedures gewicht in de schaal. Toch zien we vandaag dat kostenreductie en de laagste prijs nog vaak de doorslaggevende factor zijn. Eerste gevolg is dat elke schakel in de keten die prijsdruk vertaalt naar de volgende schakel toe. Het tweede gevolg: (nog) niet in financieel rendement uit de drukken parameters zoals duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en comfort van een gebouw tellen niet of nauwelijks mee.

Dat moet toch anders kunnen, vinden ROCKWOOL en ingenieurs- en adviesbureau Tebodin. De twee pleiten voor een ‘nieuw bestek’, een nieuwe interpretatie van de gebruikswaarde van een gebouw. Die gebruikswaarde moet de basis zijn voor bestek en aanbesteding.

Maar dat vraagt om een totaal andere manier van denken. Een benadering op basis van circulariteit, waarin de gebruiker centraal staat en de ontwikkeling, het ontwerp, de uitvoering, de gebruiksfase en zelfs de (geschatte) gebruiksduur van een woning of bedrijfsband integraal meetellen. Vanuit zo’n benadering krijgen aannemer en toeleverancier tijdig de kans hun kennis en praktijkervaring, hun toegevoegde waarde te verzilveren. Dit met een beter gebouw en een tevreden eindgebruiker tot gevolg.

In essentie komt het nieuwe bestek neer op de vertaling van vijf kernwaarden die resulteren in een heel ander verdienmodel. Deze waarden zijn transparantie, samenwerking, waardecreatie, bewustwording en betrokkenheid.

En hoe komt dat dan tot uiting? Die transparantie bijvoorbeeld door er een integrale kostenbatenanalyse op na te houden. Wat zijn de kosten van geluidsoverlast bijvoorbeeld? Door de stress, het concentratieverlies van scholieren of de matige nachtrust die geluidsoverlast veroorzaakt. En welke prijsdaling van onroerend goed staat je te wachten bij een hoog aantal verkeersdecibels? Maar ook: welke opbrengsten brengen geluiddichtheid in dat perspectief met zich mee? Misschien wist je het niet, maar de maatschappelijke kosten van geluidsoverlast worden geraamd om 2,5 miljard euro.

Zou het dan niet heel logisch zijn om daar in aanbestedingen en inkoop rekening mee te houden? Net zoals in plaats van isolatiewaarde per gebouwdeel te praten over daadwerkelijk verbruik per vierkante meter. Dat spreekt aan. Waarom nemen we dat niet op in het bouwbesluit?

ROCKWOOL staat midden in de nieuwe economie en kiest voor de lange termijnbenadering. Die benadering, in samenspel met de bovengenoemde kernwaarden, maakt werkelijk ruimte voor kwaliteit en ontstaan duurzame oplossingen die meerwaarde bieden, beschermen we de mens en zijn omgeving en presteren we op een eerlijke en verantwoorde wijze.