FLOOW2 World’s Reset Button

B2B-deelmarktplaats vult de leemte van de circulaire economie

Misschien wist u het nog niet, maar delen is het nieuwe hebben. Voor consumenten en in toenemende mate ook voor bedrijven is het bezit van producten steeds minder relevant, zolang ze maar toegang hebben tot de functionaliteit ervan. FLOOW2, World’s Reset Button, ontwikkelde in die geest ’s werelds eerste business-to-bussines deelmarktplaats voor materieel en diensten. Van graafmachines tot vergaderruimtes, van een technische dienst tot een MRI-scan: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Wat laat deze case zien?
– Optimalisatie bezettingsgraad
– Benutting van het potentieel van de sharing economy (asset sharing)
– Gebruik van interacterende trends (digitale revolutie) om tot verduurzaming te komen

De omslag van bezit naar gebruik, van eigendom naar toegang, is een logisch gevolg van de verschuiving van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een notendop faciliteert de circulaire economie eindeloos gebruik van grondstoffen door producten als grondstofbanken te beschouwen en te behandelen.

Efficiënt gebruik van wat we al hebben, is een natuurlijk onderdeel van die circulaire economie, maar wordt vaak vergeten in het duurzaamheidsdebat. De essentie in het concept van FLOOW2 is vervat in asset sharing: het delen van eigendom. Consumenteninitiatieven voor het delen van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten en auto’s schieten al als paddenstoelen uit de grond, maar voor de zakelijke markt was asset sharing lange tijd een brug te ver.

FLOOW2 is nu het eerste bedrijf ter wereld dat faciliteert in een technologie die het voor bedrijven en instellingen eenvoudig maakt materieel en diensten, maar ook kennis en kunde onderling te delen. Dat gaat van een John Deere Crawler tot een verhuisbus en van een medische praktijkruimte tot koelmachine.

Via de deelmarktplaats kunnen bedrijven gemakkelijk en direct van elkaar huren en daarmee kosten reduceren. Immers, er hoeft niet geïnvesteerd te worden in nieuw materieel of personeel. Daarbij kunnen ondernemers hun eigen materieel of personeel tijdelijk verhuren of overtollige voorraden van de hand doen. Asset sharing leidt hiermee direct tot extra omzet. Bijkomend voordeel is dat bedrijven hun vaste personeel niet direct de deur hoeven te wijzen als het even wat minder gaat. Door tijdelijke detachering via FLOOW2 bij collega-bedrijven, doet hun personeel juist extra kennis en ervaring op en vallen de salariskosten tijdelijk weg.

Asset sharing getuigt van slim, innovatief en duurzaam ondernemerschap dat de financiële positie van de onderneming verbetert, concurrentievermogen vergroot en continuïteit op de lange termijn waarborgt. Het is – economisch uitgedrukt – waardevermeerdering op zowel de ecologische, sociale als de financiële activa van onze economie.

Het gat dat reduce/reuse/recycle laat vallen, vult FLOOW2 naadloos in. Immers, het benutten van overcapaciteit door samen te werken en te delen, voorkomt overbodige productie. Intensiever gebruik gedurende de gehele levensduur van bedrijfsmaterieel betekent bovendien efficiënter gebruik van grondstoffen en energie.

Hessenpoort in Zwolle
FLOOW2 draagt bij een lokale, vitale en duurzame economie. Bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is hiervan bij uitstek een voorbeeld. De bedrijven op het terrein werken sinds het voorjaar van 2014 lokaal met elkaar samen. Ze wisselen werkeloos materieel en overtollige diensten uit. “Het is zonde om er niets mee te doen”, aldus Ilse Sijtsema, parkmanager van Hessenpoort. “We spreken niet alleen stilstaande capaciteit aan om extra omzet te genereren, het deelplatform vergroot bovendien de sociale cohesie op ons bedrijventerrein. We versterken elkaar door duurzaam ondernemerschap.”