Doeners Place, drievoudig duurzaam

In de nieuwe economie geldt niet slechts de waarde van de ecologische activa; ondernemingen richten zich op integrale waardecreatie: ecologisch, sociaal en financieel. Een voorbeeld daarvan geeft Doeners Place dat in samenwerking met de buurteconomie een duurzame omgeving creëert die jongeren helpt om een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Wat laat deze case zien?
Door sociale, ecologische en financiële doelstellingen gelijk te schakelen, investeert Doeners Place in een duurzame toekomst. De lange termijnhorizon baat de jongeren die leren en werken bij Doeners Place en helpt de buurteconomie vooruit.

Doeners Place is een duurzaam leerwerkbedrijf voor jongeren vanaf 17 jaar die moeite hebben met het vinden van een passende opleiding of een geschikte job. “Wij vinden het van belang dat de jongeren gemotiveerd en actief participeren in hun eigen traject”, zegt directeur Danny Hempel. “In onze aanpak baseren we ons op de bekende drie p’s: people, planet en profit.”

Doeners Place wil een duurzame relatie opbouwen met haar jongeren. Dat begint bij perspectief voor de toekomst. De jongeren volgen bij Doeners Place onderwijs en krijgen eveneens een leerbaan aangeboden. “Door te investeren in individuele begeleiding kunnen de jongeren hun interesses en talenten ontdekken”, zegt Hempel. “Dat inspireert en dankzij hun ontwikkeling bij Doeners Place kunnen ze uiteindelijk hun mogelijkheden benutten en een toegevoegde waarde aan de samenleving leveren. Het uiteindelijke doel is een bestendig toekomstperspectief door uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.”

Duurzame omgeving
Doeners Place zet zijn missie kracht bij, door te investeren in een ecologisch duurzame omgeving. Hempel: “We ontwikkelen een nieuwe locatie die in alle facetten duurzaam is. We maken gebruik van duurzame materialen, het pand voorziet voor zoveel als mogelijk in de eigen energiebehoefte en we streven naar een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water. Op alle terreinen wordt ons duurzame ambitie zichtbaar. Duurzaamheid kent geen grenzen.”

“Het nieuwe pand wordt een gebouw van elkaar en voor elkaar”, vervolgt Hempel. “We betrekken de buurt bij het ontwerp en bij de bouw van het pand. We vragen input door een buurtbijeenkomst waar we onze plannen delen, maar waar we ook de buurt vragen om met suggesties op de proppen te komen.” Doeners Place inventariseert bovendien de mogelijkheden om de bouw zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. “Waar mogelijk zetten we aannemers, loodgieters, timmerlieden of elektriciens in die in de directe omgeving wonen.”

Door deze aanpak verankert Doeners Place zich nadrukkelijk in de lokale omgeving. “We vinden het belangrijk om onze omgeving sociaal te activeren en te betrekken. Het is een mooie plus dat we daarmee direct de buurteconomie op een duurzame manier kunnen versterken.”