ASN Bank wil in 2030 klimaat- neutraal zijn

Duurzaam ondernemerschap kijkt verder dan de waan van de dag. En verder dan de dag van morgen. Daar zijn moed en durf voor nodig, want je weet niet hoe de wereld er morgen uitziet. You have to build the bridge while you walk on it. Wat dat betekent laat de ASN Bank zien. Zonder dat ze de uitvoering exact heeft gepland, stelt ze zich een klip-en-klaar doel: de ASN Bank is netto klimaatneutraal in 2030.

Wat laat deze case zien?
– Verlengen van de businesscase, gericht op de lange termijn
– Transformationeel leiderschap, radicale keuze voor een klimaatneutrale bank in 2030
– Integrale benadering van duurzaamheid (financieel, sociaal en ecologisch)

“De ASN Bank is een duurzame bank. Wij zetten ons in om de samenleving duurzamer en eerlijker te maken. Niet alleen nu, maar ook voor de generaties na ons”, zegt directeur Ewoud Goudswaard. “Dat doen we door bij al onze beslissingen rekening te houden met duurzame waarde: met mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.”

Banken kunnen een belangrijke rol spelen op weg naar een nieuwe, duurzame economie, wat de ASN Bank betreft. “Het huidige gebruik van fossiele brandstoffen gaat ten koste van de toekomst doordat het temperatuurstijging veroorzaakt. En ‘grijze’ banken dragen daaraan bij als ze investeren in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van grote hoeveelheiden broeikasgassen”, zegt Goudswaard. “Wij geloven dat het anders kan. Daarom hebben we besloten toe te werken naar een volledig klimaatneutrale ASN Bank. In 2030 zijn wij netto klimaatneutraal. Niet alleen met ons kantoor, maar ook met al onze beleggingen en financieringen. Die laatste hebben een veel grotere impact op het klimaat dan het kantoor.”

Hiertoe wil ASN Bank meer investeren in organisaties die zich bezighouden met energiebesparing. “De CO2-uitstoot van zorginstellingen bijvoorbeeld is fors. Wij investeren in vermindering daarvan. Ook de verduurzaming van woningen is een belangrijke ontwikkeling waaraan we willen bijdragen. Daarnaast blijven we investeren in duurzame energie.”

“Onze nieuwe ambitie vraagt ons ongebaande paden te betreden”, weet Goudswaard. “We moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden en instrumenten.” Een voorbeeld daarvan is de financiering van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat het particulieren gemakkelijker maakt energiebesparende verbeteringen van hun woningen te bekostigen.

De ASN Bank bewijst dat duurzame ambities en rendement hand in hand gaan. De bank doorbrak in 2013 de grens van 600.000 klanten in Nederland. “Steeds meer mensen zien dat een bank voor een duurzame samenleving een verschil maakt. Ze verlangen een financieel dienstverlener die zich niet alleen met rendement bezighoudt, maar de wereld duurzamer en rechtvaardiger maakt.”

Ook het ASN Duurzaam Aandelenfonds is er het bewijs van dat rendement en duurzaamheid samen kunnen gaan. Het fonds won in 2013 de Gouden Stier voor het beste beleggingsfonds. Ook internationaal valt het fonds op, zo bewijst de nominatie voor de Morningstar Award 2014 in de categorie ‘Aandelen wereldwijd’.

“Steeds meer ondernemingen wereldwijd gaan zorgvuldig om met mensenrechten, milieu en klimaat”, zegt Goudswaard. “Deze ondernemingen hebben vaak een beter beleid voor de lange termijn dan niet-duurzame ondernemingen, omdat ze minder zijn gericht op kortetermijnwinst. Dit leidt ertoe dat hun economische resultaten vaak niet onderdoen voor die van niet-duurzame sectorgenoten. Die lange termijn, de wereld van morgen, moeten we nooit uit het oog verliezen.”