BAS neemt alle hordes op de Weg naar Nul

Stel je eens voor dat een energiebedrijf dezelfde belangen heeft als z’n klanten. En dat z’n businessmodel bewustzijn, eigenaarschap, onafhankelijkheid en werkelijk duurzame waardecreatie mogelijk maakt. Welkom bij BAS. Welkom op de Weg naar Nul.

Wat laat deze case zien?
Een vernieuwend business model: BAS verdient meer, naarmate er minder energie wordt geleverd
– Eenvoud en integratie: 150 beslissingen teruggebracht tot één
– Een geautomatiseerd, interactief en dynamisch product
– Budgetneutraal: de Weg naar Nul financiert zichzelf

De Weg naar Nul is een innovatief product waarmee klanten eigenaar worden van hun energievoorziening. De gebruiker betaalt een maandelijks bedrag – het Energiebudget – waarmee het totale proces, van opwekken tot leveren, uitgevoerd kan worden. Omdat een steeds kleiner deel van het Energiebudget wordt gestoken in energie zelf, worden investeringen in energieonafhankelijkheid steeds groter. Zo wordt de klant stap voor stap zelfvoorzienend.

De Weg naar Nul lost hiermee een aantal problemen op: Allereerst kan er een streep door het aloude, tegenstrijdige belang van energiebedrijf en klant. Van oudsher wil een energiebedrijf immers graag een klant die lekker veel verbruikt, terwijl de klant zijn energielasten juist graag laag wil houden. Het businessmodel van De Weg naar Nul schakelt beide belangen gelijk, omdat BAS niet hoeft te verdienen op de levering van energie, maar juist op alles wat de klant helpt zijn verbruik te verminderen.

Ten tweede wordt met  één overeenkomst alles geregeld: van energielevering tot de installatie van verlichting. De meerdere contracten en beslismomenten van weleer worden vereenvoudigd tot slechts één beslissing. BAS rekende uit dat een klant zonder BAS  zeker 150 keuzes moet maken om tot ‘nul’ te komen. Een klant die BAS vertrouwen geeft, krijgt daar volledige transparantie voor terug. Een online applicatie en duidelijke nota maken de voortgang op de Weg naar Nul helder en inzichtelijk.

Een derde horde op de Weg naar Nul neemt BAS weg door grote investeringen vooraf – door klanten zelf of door derden – overbodig te maken. Dit voorkomt complexe afspraken met langlopende verplichtingen, rentekosten en risico-opslag.

Wie ‘ja’ zegt tegen de Weg naar Nul, krijgt een Startmeting die het traject uitstippelt. Op de eigen Weg-naar-Nul-profielpagina kan elke klant beslissen hoeveel energieonafhankelijkheid hij wil bereiken in de eerste vier jaar. De hoogte van het Energiebudget bepaalt de snelheid naar onafhankelijkheid. En de rest? Dat kan de klant aan BAS overlaten.