Blog: Verkiezingsprogramma’s VVD en CDA stellen teleur

Yorian Bordes, 17 oktober 2016

De Groene Zaak is volop bezig met de verkiezingen van 2017. Deze verkiezingen zijn immers van groot belang voor ondernemers. De komende kabinetsperiode wordt er veel besloten over het belastingstelsel, het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en de versnelling van de circulaire economie. Je verwacht dan ook dat in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen een duidelijke visie staat over deze onderwerpen. Ik keek dan ook erg uit naar de inhoud van de partijprogramma’s.

Helaas stellen de verkiezingsprogramma’s van de VVD en het CDA op het vlak van duurzaam ondernemen teleur. Wat vooral opvalt is hoeveel onderwerpen niét worden behandeld. Zo wordt er in deze partijprogramma’s met geen woord gerept over maatschappelijk verantwoord inkopen, terwijl de overheid op dit vlak juist veel kan betekenen. Zowel de VVD als het CDA noemen de circulaire economie belangrijk, maar komen vervolgens nauwelijks met concrete maatregelen om de circulaire economie te versnellen. Lichtpuntje is dat beide programma’s het klimaatakkoord van Parijs onderstrepen. In het programma van de VVD staan ook maatregelen voor de korte termijn om de energietransitie te versnellen, helaas wordt op de wat langere termijn vooral afwachtend gekeken naar wat het buitenland doet. In het CDA-programma staat heel weinig over energie, er staat bijvoorbeeld niets in over kolencentrales, het emissiehandelssysteem van de EU of de klimaatwet. Ondanks de vele gesprekken en de inhoudelijke inbreng vanuit De Groene Zaak is er bij het CDA en de VVD toch te vaak gekozen voor het versterken van de partij-identiteit, ten koste van goede voorstellen die de economie écht verder helpen. Gelukkig staan in de programma’s van D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP wél veel goede voorstellen: deze partijen hebben goed geluisterd naar de wensen van het duurzame bedrijfsleven! De komende maanden zullen we er alles aan doen om toch een aantal zaken in de programma’s van het CDA en de VVD te verbeteren. Daarbij is het erg goed om te merken dat veel CDA’ers en VVD’ers die ik spreek ook vinden dat de partijprogramma’s van hun partijen veel duurzamer kunnen. Er lijkt echt een gat te zijn tussen de partijtop die nog in oude paradigma’s gevangen zit, en de achterban die veel toekomstgerichter is.

De zwakke verkiezingsprogramma’s van het CDA en de VVD zijn dubbel teleurstellend omdat blijkt dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van klimaatverandering. Afgelopen vrijdag is bekend gemaakt dat we nog niet de 25% halen die door de rechter is opgelegd. En die 25% is eigenlijk al een te laag streefgetal: Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace dat we eigenlijk in 2020 al 40% minder CO2 zouden moeten uitstoten om onder de 1,5 graad te blijven die we hebben afgesproken in Parijs. Ik werd dan ook erg chagrijnig van het toneelspel van de lobbyisten van de energie-intensieve industrie: Tijdens een Kamerdebat zei minister Kamp dat hij nu echt verplichtingen gaat opleggen aan de energie-intensieve industrie omdat ze hun afspraken om energie te besparen niet nakomen. Dit is Kamp al lange tijd van plan en dit is de energie-intensieve industrie ook al meerdere malen duidelijk gemaakt. De lobbyisten van deze bedrijven deden echter alsof ze van niets wisten! Onbegrijpelijk, want zo mist deze sector een grote kans en wordt er geen verantwoordelijkheid genomen.