De Groene Zaak groeit door naar volgende fase

Politics, business en science nieuwe speerpunten
De Groene Zaak heeft op haar jaarcongres van 6 februari 2014 met forse ambitie een nieuw vertrekpunt voor de komende jaren gecreëerd. Deze ambities krijgen vorm in een uitbreiding van de programmalijnen en een aanpassing in de structuur. Qua politics – lobby – mikt De Groene Zaak op groei en zet de ondernemersvereniging inhoudelijk de huidige koers voort. Daarnaast ontwikkelt De Groene Zaak een business development-programma en een science-lijn, gericht op wetenschappelijke kennisontwikkeling.
Lees hier de volledige tekst van het persbericht.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn