SDGs als beleidskader voor een duurzaam Europa!

De Groene Zaak lanceert als lokale partner van WBCSD de publicatie: “An Inspirational View for a Sustainable Economy in Europe: Taking on the SDGs”. In deze publicatie pleit De Groene Zaak met 18 andere Europese organisaties van duurzame ondernemers voor het omarmen van de SDGs als het sturende kader voor beleidsontwikkelingen en prioriteitstelling in Europa. In de realisatie van de SDGs spelen bedrijven een cruciale rol en Europees beleid dient deze rol zo te versterken dat dit potentieel maximaal kan worden benut.

De Groene Zaak is partner van WBCSD en maakt deel uit van het mondiale netwerk van 60 landelijke organisaties die allen met ondernemers werken aan een duurzame economie. De publicatie wordt geflankeerd door een document met voorbeelden (complementary paper). Naast de internationale voorbeelden laten ook de ondernemers van De Groene Zaak zien hoe zij de werelddoelen ter hand nemen als strategische agenda om hun bijdrage zo groot mogelijk te maken. Zie hier.

Contact: ise.van.den.hoogen@degroenezaak.com

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn