Rapport PBL over belastingverschuiving goede aanvulling op debat

Het PBL publiceerde onlangs het rapport “Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?” waarin zij een aantal voorstellen doen om het belastingstelsel te vergroenen. De Groene Zaak, Greenpeace, Natuur & Milieu en NVDE verwelkomen deze aanvulling op het debat rondom een broodnodige herziening van het belastingstelsel. 

Een duurzame economie kan niet zonder een herziening van het belastingstelsel. Door een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, energie en mobiliteit kunnen innovatieve en duurzame business cases van de grond komen. Het huidige belastingstelsel moet worden herzien naar een belastingstelsel dat de vervuiler laat betalen, externe kosten internaliseert, innovatie stimuleert en banen creëert. De Groene Zaak, Greenpeace, Natuur & Milieu en NVDE pleiten voor een toekomstbestendig belastingstelsel en hebben daarvoor concrete maatregelen voorgesteld in een gezamenlijk belastingmanifest. In het rapport van PBL staan veel maatregelen die ook in dit belastingmanifest staan:

– De belasting op gas en elektriciteit moet worden gelijkgesteld: gas is relatief goedkoop terwijl dit een fossiele brandstof is
– Een lager btw-tarief voor reparatiediensten om zo de circulaire economie te stimuleren
– Kilometerbeprijzing van het vrachtvervoer en brandstofaccijnzen voor de luchtvaart.
– Een degressievere energiebelasting: Minder belastingvoordeel voor grote afnemers van stroom door minder belastingschrijven voor energie

Wij juichen toe dat het PBL deze maatregelen noemt als mogelijke opties voor een belastingverschuiving. Wel pleit het PBL voor één btw-tarief op alle producten en diensten, ongeacht of deze duurzaam zijn of niet. Het toevoegen van duurzaamheid als criterium voor een hoog of juist laag btw-tarief kan echter de verkoop van duurzame producten stimuleren en vervuilende producten ontmoedigen. Ook is een belasting op stroom nog hard nodig zolang we onderaan de lijstjes bungelen als het gaat om duurzame energie en er nog veel potentieel is op het gebied van energiebesparing.

Een belastingherziening gericht op de toekomst moet een belangrijke plek krijgen in het regeerakkoord van de volgende regeringscoalitie. Dit PBL-rapport is een waardevolle toevoeging aan het debat hierover in aanloop naar de verkiezingen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn