Provinciale dienstauto’s grotendeels nog niet schoon

Zoals De Groene Zaak eerder in een quick scan ook al concludeerde, is er bij lagere overheden nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaam inkopen. Dat blijkt wederom uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van onze partner CNG Net, in samenwerking met De Groene Zaak en Natuur & Milieu, waarin naar voren komt dat het merendeel van provinciale gedeputeerden in dienstauto’s rijden die allesbehalve schoon zijn. Daarmee laten provincies een kans liggen om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het reduceren van CO2-uitstoot. Uit het onderzoek blijkt dat alhoewel er reeds meerdere modellen op de markt zijn met een CO2-uitstoot van minder dan 100gr/km, alle dienstauto’s een uitstoot hebben die (ruim) daarboven ligt. Dat is substantieel hoger dan de gemiddelde uitstoot van het Nederlandse zakelijke wagenpark.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn