Persbericht: Duurzaam inkopen provincies en gemeenten nog een papieren tijger

Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. Maar uit een nieuw rapport van groene ondernemersvereniging De Groene Zaak blijkt dat provincies en grote gemeenten dat nog lang niet in alle gevallen doen. Bovendien blijken de criteria voor ‘duurzame’ producten vaak nietszeggend of verouderd en worden bij ruim 40% worden duurzame beloften in de praktijk niet of deels waargemaakt. Daarom moet het duurzaam inkoopbeleid tot 2020 radicaal anders, stelt De Groene Zaak. Eerder stuurde De Groene Zaak al een brief naar de Tweede Kamer met vijf andere organisaties.

Lees hier het hele persbericht.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn