Nieuwe uitdaging voor Marjolein Demmers

Marjolein Demmers, de huidige directeur van De Groene Zaak, gaat per 1 november Natuur & Milieu leiden. Daarover zijn vandaag de ondernemers van de vereniging ingelicht. Momenteel werkt De Groene Zaak met MVO Nederland aan de uitwerking van de gezamenlijke nieuwe strategie, ter voorbereiding van het samengaan van twee organisaties en duurzame ondernemersnetwerken. Voor overdracht van haar taken wordt gezocht naar passende opvolging, zodat de samenwerking en de bijbehorende ambities met volle vaart kunnen worden doorgezet, voor het versnellen van de omslag naar een duurzame economie.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn