Nieuwe samenwerking brengt winst circulaire economie dichterbij

Zeven partijen die zich hard maken voor de omslag naar een circulaire economie gaan hun krachten bundelen. MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Acceleratio en IMSA zetten samen met het Ministerie van I&M een nieuw programma op dat zich expliciet richt op het daadwerkelijk verzilveren van de voordelen van circulair ondernemen. Het is voor het eerst dat overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen op deze manier samenwerken. Gezamenlijk doel is dat Nederland een wereldwijde voorloper op het gebied van circulaire economie gaat worden.

Lees het hele persbericht hier.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn