Icoonprojecten

Nederland onderneemt circulair! Oproep Circulaire Icoonprojecten 

Ben je bezig met de ontwikkeling van een circulaire onderneming, circulair product of ander circulair initiatief? Kun jij laten zien of tastbaar maken wat Circulaire Economie kan betekenen voor Nederland? En vind je dat jouw initiatief een plek in de spotlights verdient? Het Programma Nederland Circulair* zoekt, in samenwerking met Nederland als Circulaire Hotspot, innovatieve projecten die tot de verbeelding spreken en illustreren hoe Circulair Nederland er uit zal gaan zien. Je hebt nog tot en met 15 oktober om je aan te melden!

De Circulaire Icoonprojecten worden in de aanloop naar en tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 uitgebreid in de schijnwerpers gezet wanneer de circulaire ambities van Nederland aan bod komen. Een greep uit de activiteiten:

– Bekendmaking tijdens feestelijk evenement van Nederland Circulair!/ Nederland als Circulaire Hotspot op 17 november 2015 in Van Nelle Fabriek, Rotterdam
– Prominente plek in magazine en lanceerevenement Nederland als Circulaire Hotspot voorafgaand aan EU ministerraad in Amsterdam (januari 2016)
– Deelname aan Circulaire Economie experience in Park 20|20 (medio 2016)
– Demonstratie tijdens de Innovatie Estafette (april 2016)
– Ondersteuning door het Innovatie Attaché Netwerk
– Praktische ondersteuning vanuit het programma Nederland Circulair!

De inschrijving is geopend tot en met 15 oktober 2015. Een onafhankelijke jury selecteert uit de inzendingen een shortlist. Uit deze lijst kiezen zij vervolgens de drie beste en meest toonaangevende project waarvan één als winnaar. Op 17 november 2015 worden de winnaars bekend gemaakt op een landelijk evenement van Nederland Circulair. Meer weten? Lees hier de reglementen. Hier vind je het aanmeldformulier. Mail het ingevulde aanmeldformulier vóór 15 oktober naar icoonproject@degroenezaak.com.

De kenmerken van een Circulair Icoonproject zijn:

Ambitie
– Grote impact of potentie hiervoor.
– Opschaalbaar naar rest van Nederland en daarbuiten.
– Duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst.

Samenwerking
– Projecten op regio-, sector-, ketenniveau of verder.
– Samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit allerlei disciplines.

Circulair
– Maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen.
– Minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen.
– Circulair op het vlak van product, technologie én business model.

*Om de gang naar een circulaire economie slim te versnellen hebben Circle Economy, Click NL Design, De Groene Zaak, Het Groene Brein, MVO Nederland en RVO.nl de handen ineengeslagen. Samen met partners als het ministerie van IenM, TNO, Acceleratio en IMSA werken wij in 7 thema’s aan de realisatie van acceleratie naar een circulaire economie: RACE. Een onderdeel van onze inzet is deze oproep voor circulaire icoonprojecten. Nederland Circulair heeft ook een eigen online platform: www.circulairondernemen.nl.