De Groene Zaak in liquidatie

De Groene Zaak is per 1-1-2018 ontbonden wegens fusie met MVO Nederland. Tijdens de vereffening worden de lopende zaken afgewikkeld, vorderingen geïnd en schulden betaald. De vereffening gebeurt door de vereffenaar. De rekening en verantwoording liggen binnenkort ter inzage ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij MVO Nederland.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn