De Groene Zaak samengegaan met MVO Nederland

De Groene Zaak is per 1-1-2018 ontbonden wegens samengaan met MVO Nederland. Tijdens de vereffening worden de lopende zaken afgewikkeld, vorderingen geïnd en schulden betaald. De vereffening gebeurt door de vereffenaar. De rekening en verantwoording liggen binnenkort ter inzage ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij MVO Nederland.

Update 13 september 2018
De Groene Zaak is per 1-1-2018 ontbonden wegens samengaan met MVO Nederland. Alle formele stappen zijn gezet. Met een gezamenlijke visie en strategie werken we aan versnelling naar de nieuwe economie. Blijf op de hoogte van actualiteiten en evenementen via www.mvonederland.nl.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn