Green Business Benefits

Biomimicry gaat over het leren van natuurlijke modellen, systemen en strategieën en het vertalen naar praktische toepassingen voor innovatie. Biomimicry is een veelomvattend fenomeen dat voor alle sectoren grote ecologische, sociale en economische voordelen kan opleveren. Voor veel bedrijven blijkt het echter nog lastig de ontwerp-principes vanuit de natuur te verzilveren in business cases, terwijl de kansen eindeloos zijn.

Daarom zijn we met het Biomimicry Business Breakthrough traject samen met de twee bedrijven Alliander en Waterschap Vallei & Veluwe en experts aan het werk gegaan om de methodologie achter biomimicry eigen te maken en te zien welke lessen uit de natuur ingezet kunnen worden voor hedendaagse vraagstukken. Deze bedrijven zijn in het traject ondersteund in het definiëren van deze kansen, het uitwerken van business cases (zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak), hindernissen te overwinnen en innovaties te vertalen. In het traject zijn de deelnemers geïnspireerd en ondersteund door ecologie en biomimicry experts, waarbij samenwerking tussen de bedrijven van belang was om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.

Zie hier de resultaten van de twee casuseigenaren Alliander en Waterschap Vallei en Veluwe.

Zelf deelnemen aan de Business Breakthrough Biomimicry? Stuur een email naar ise.van.den.hoogen@degroenezaak.com.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn