Energieakkoord in cruciale fase, nú leiderschap nodig

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Groene Zaak, zeggen dat nú leiderschap nodig is om de doelstellingen uit het vorig jaar gesloten Energieakkoord te halen. Dit zeggen zij in reactie op de eerste rapportage over de voortgang van het Energieakkoord dat Ed Nijpels vandaag presenteerde als voorzitter van de borgingscommissie die toeziet op de naleving van
de gemaakte afspraken. “Een aantal belangrijke hobbels moeten nú worden genomen. We zien dat daar op dit moment te weinig vooruitgang wordt geboekt. Het is daarom cruciaal dat werkgevers, decentrale overheden en niet in de laatste plaats de verantwoordelijke bewindslieden voortvarend doorgaan met het uitvoeren van de afspraken. De ambities van het akkoord zijn stevig en de tijd kort, dus we kunnen ons geen vertraging veroorloven”, zo zeggen de organisaties.

Lees het volledige persbericht hier.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn