Ecopreneur.eu pleit voor versterking Circulaire Economie Pakket

Mede namens (en dankzij) De Groene Zaak pleitte Katharina Reuter, directeur van Ecopreneur.eu, op maandag 25 januari 2016 in Rotterdam als keynote speaker voor een sterker en ambitieuzer Circulaire Economie Pakket van de Europese Commissie. Ze sprak voor een publiek van 300 deelnemers uit de EU op het congres “Unwrapping the Package”, dat het ministerie van I&M organiseerde voor het Nederlands voorzitterschap. De nieuwe European Sustainable Business Federation Ecopreneur.eu vertegenwoordigt meer dan 1500 duurzame bedrijven in Europa via zes lidorganisaties waaronder De Groene Zaak.

Reuter stelde dat “Duurzame bedrijven behoefte hebben aan zinvolle acties met betrekking tot het creëren van schone materiaalcycli, het verplicht stellen van criteria voor duurzaam aanbesteden en uitbreiding van Ecodesign naar niet-energiegerelateerde producten. Om bedrijven uit te dagen koplopers te worden, is daarbij heldere differentiatie nodig tot op het niveau van product- en bedrijfsniveau.” Staatssecetaris Dijksma riep in haar toespraak op om “de circulaire economie naar een volgend niveau te tillen”.

Het persbericht van Ecopreneur.eu citeert ook Arthur ten Wolde van De Groene Zaak: “Sterk overheidsbeleid is nodig om de circulaire economie te versnellen en op te schalen. Van direct belang is voortgaan met ambitieuze implementatie van het voorliggende pakket.” Ter versterking vraagt Ecopreneur.eu om ambitieuze doelen en maatregelen die “de hele cirkel” omvatten, inclusief financiële prikkels voor consumenten.

De rest van de middag overlegden de deelnemers rond 30 discussietafels over de behoeften van bedrijven voor het invoeren van circulaire verdienmodellen. De Groene Zaak modereerde daarbij de tafel over het vermijden van gevaarlijke stoffen. De aanbevelingen van de middag aan de EU sloten nauw aan bij die van De Groene Zaak en Ecopreneur.

Een gezamenlijk position paper “Ambitious targets and consumer incentives needed for circular economy“ is hier beschikbaar.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn