FLOOW2 World’s Reset Button

B2B-deelmarktplaats vult de leemte van de circulaire economie

 Misschien wist u het nog niet, maar delen is het nieuwe hebben. Voor consumenten en in toenemende mate ook voor bedrijven is het bezit van producten steeds minder relevant, zolang ze maar toegang hebben tot de functionaliteit ervan. FLOOW2, World’s Reset Button, ontwikkelde in die geest ’s werelds eerste business-to-bussines deelmarktplaats voor materieel en diensten. Van graafmachines tot vergaderruimtes, van een technische dienst tot een MRI-scan: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Wat laat deze case zien?

  • Benutting van het potentieel van de sharing economy (asset sharing)
  • Optimalisatie bezettingsgraad
  • Gebruik van interacterende trends (digitale revolutie) om tot verduurzaming te komen
  • Behalen van de VN Sustainable Development Goals middels het ‘delen van assets’

De omslag van bezit naar gebruik, van eigendom naar toegang, is een logisch gevolg van de verschuiving van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een notendop faciliteert de circulaire economie eindeloos gebruik van grondstoffen door producten als grondstofbanken te beschouwen en te behandelen.

Efficiënt gebruik van wat we al hebben, is een natuurlijk onderdeel van die circulaire economie, maar wordt vaak vergeten in het duurzaamheidsdebat. De essentie in het concept van FLOOW2 is vervat in asset sharing: het delen van eigendom.

FLOOW2 is het eerste bedrijf ter wereld dat faciliteert in een technologie die het voor bedrijven en instellingen eenvoudig maakt materieel en diensten, maar ook kennis en kunde onderling te delen. Dat gaat van een John Deere Crawler tot een verhuiswagen en van een medische praktijkruimte tot specialistische kennis.

Via de deelmarktplaats kunnen bedrijven en instellingen gemakkelijk en direct van elkaar huren en daarmee kosten reduceren. Immers, er hoeft niet geïnvesteerd te worden in nieuw materieel of vast personeel. Daarbij kunnen ondernemers hun eigen materieel of personeel tijdelijk verhuren en detacheren of overtollige voorraden van de hand doen. Asset sharing leidt hiermee direct tot extra omzet. Bijkomend voordeel is dat bedrijven hun vaste personeel niet direct de deur hoeven te wijzen als het even wat minder gaat. Door tijdelijke detachering via FLOOW2 bij collega-bedrijven, doet hun personeel juist extra kennis en ervaring op en vallen de salariskosten tijdelijk weg.

Asset sharing getuigt van slim, innovatief en duurzaam ondernemerschap dat de financiële positie van de onderneming verbetert, concurrentievermogen vergroot en continuïteit op de lange termijn waarborgt. Het is – economisch uitgedrukt – waardevermeerdering op zowel de ecologische, sociale als de financiële activa van onze economie.

Het gat dat reduce/reuse/recycle laat vallen, vult FLOOW2 naadloos in. Immers, het benutten van overcapaciteit door samen te werken en te delen, voorkomt overbodige productie. Intensiever gebruik gedurende de gehele levensduur van bedrijfsmaterieel betekent bovendien efficiënter gebruik van grondstoffen en energie.

Praktijk Case | Albert Sweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

FLOOW2 richt zich vooral op het delen binnen bestaande (lokale) communities van bedrijven en professionals, die al op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn en waar vertrouwen vaak geen issue is. Denk hierbij aan bedrijven gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein of in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw, dochterbedrijven, vestigingen of afdelingen in een grote (zorg)organisatie.

Zo ontwikkelde FLOOW2 bijvoorbeeld voor het Albert Sweitzer Ziekenhuis in Dordrecht een interne besloten deelmarktplaats, genaamd WinWin, om slimmer en duurzamer om te gaan met spullen en diensten binnen het ziekenhuis en kosten te besparen. Op de deelmarktplaats brengen zij vraag en aanbod bij elkaar van ongebruikte ziekenhuisapparatuur, overtollige voorraad en medewerkers die tijdelijk ook op andere plekken in het ziekenhuis ingezet kunnen worden. In 6 maanden tijd bespaarde het ziekenhuis meer dan 10.000 euro, werd 40% van de afdelingen met elkaar verbonden en werd duurzaamheid significant bevorderd.

Sharing assets helpt bij het behalen van SDG’s

Grote veranderingen zijn in de maak sinds de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) door de Verenigde Naties. De doelen zijn zodanig gedefinieerd dat ze in alle sectoren toepasbaar zijn waardoor het nu beter mogelijk is om de globale impact te meten. Het is geweldig dat we nu dankzij de SDG’s het succes van onze duurzame inspanningen kunnen meten. Maar de volgende vraag is: Wat kunnen we eigenlijk daadwerkelijk doen om deze doelen te bereiken? Een van de antwoorden is simpel: “door het delen van onze assets”.

FLOOW2 biedt een deelmarktplaats voor het delen van materieel, overtollige voorraad, faciliteiten en kennis binnen en tussen bedrijven en organisaties wereldwijd. Een platform als dat van FLOOW2 kan organisaties helpen met het bereiken van doelen 9, 11 en 12. Here’s how…

  1. Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Sharing assets geeft bedrijven en organisaties een tool waarmee ze hun bestaande infrastructuur kunnen vernieuwen en hun huidige business model kunnen aanpassen. Hierdoor worden meer duurzame systemen gecreëerd waarmee we beter gebruik kunnen maken van dat wat er al is.

  1. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Sharing assets stimuleert alle partijen in steden om bestaande capaciteiten te delen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de duurzame groei van steden, waarin innovatie en creativiteit belangrijke onderdelen zijn. 

  1. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Inter- en intracompany delen geeft organisaties de mogelijkheid om consumptie- en productiegewoontes radicaal te veranderen van bezit naar gebruik. Deze verandering in mindset geeft organisaties een duurzame basis voor de toekomst.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn