Business as unusual

Marga Hoek, Lezing bij Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), Prinsjesdag 2014

Op deze dag past een begroting van ons land in het hier en nu. Die begroting en de Troonrede geeft ook een blik vooruit in de toekomst. Wat ons betreft bevat het een visie op de transformatie van onze samenleving en op de groene groei van onze economie. Ik vrees dat, zeker waar het de hervorming van het belastingstelsel betreft, het gevoel van urgentie hiervan nog onvoldoende is doorgedrongen.

‘Ondernemen in transitie’, luidt de titel van het document van de Stichting Maatschappij en Onderneming waar wij vandaag over spreken. Ondernemen ten tijde van transitie is voor mij, als directeur van De Groene Zaak en voorzitter van Het Groene Brein, dagelijkse kost. De transitie van een wereld die er voor de economie was, naar een economie die er voor de wereld is. Een transitie van schade berokkenen, naar schade beperken, naar een 0 op de meter, naar een positieve waardecreatie op alle activa die we rijk zijn: ecologisch, sociaal en financieel. Shared value, inclusive business, noem het hoe u wilt, maar het resultaat op de balans van al onze activa is wat telt.

Lees de complete lezing van Marga Hoek hier

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn