Hoog animo voor groei wind-op-land

Afgelopen week heeft het Nationaal Windenergie Event 2016 plaatsgevonden. Het was een dag met veel nieuwe inzichten en concrete handvatten voor de deelnemers. Marjolein Demmers (directeur van De Groene Zaak) ondervroeg deze dag de sprekers op het evenement als deel van de commissie van repliek:

“Er was in Bunnik animo om wind-op-land te laten groeien, en er zijn al veel lessen geleerd. Eén daarvan is het vroegtijdig betrekken en (financieel) laten deelnemen van lokale stakeholders en omwonenden. Om tafel vanaf het eerste uur, dat geeft de beste resultaten in termen van slagingskans en snelheid.

Maar wie neemt het initiatief? Het blijkt dat bedrijven, lokale overheden en burgers nog naar elkaar kijken om de ‘hete kolen uit het vuur te halen’. Lokale overheden wachten op draagvlak (dat er vaak nog niet is), ondernemers vragen om concrete provinciale en gemeentelijke (ruimtelijke) plannen (die vaak nog ontbreken) waarop zij actie kunnen nemen, en allen wijzen naar het rijk om nou eens een duidelijk verhaal te vertellen aan de Nederlanders:  Wil je straks ook nog betaalbare stroom uit je stopcontact? Dan is wind op land de beste optie.

De coöperaties timmeren hard aan de weg, maar zouden gebaat zijn bij een lokale en nationale overheid die zeggen: Hier willen we XX windmolens inpassen. En we gaan ervoor mensen, doe mee, profiteer mee, want dit is de weg vooruit!

Wat opviel was: ook in windmolenland schuwt men in de praktijk de innovatie, op een uitzondering na, terwijl hier nu juist zoveel aan kostenreductie te verwachten valt! Ondernemers moeten naar het buitenland om hun vinding door de valley of death te slepen! Dat moet echt anders….”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn