Wetenschap als banenmotor van duurzame economie

Op 11 maart komen wetenschappers, ondernemers, overheden en NGO’s samen om het onderzoekprogramma Duurzame Businessmodellen te lanceren. Wetenschappers bundelen in dit onderzoeksprogramma hun denkkracht om samen met het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s de concurrentiepositie van Nederland op een duurzame manier te verbeteren. Met deze kennis en de toepassing ervan kunnen vele tonnen CO2 worden bespaard, neemt de biodiversiteit toe en worden banen gecreëerd. Het programma is een gezamenlijk initiatief van De Groene Zaak, Het Groene Brein en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Lees hier meer
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn